Scalanie części formuł w nawiasach

Wstawianie ułamków w formułach

W przypadku ułamka, którego licznik i mianownik składają się z iloczynu, sumy itd., wartości, które mają należeć do jednej grupy, należy umieścić w nawiasach.

Użyj następującej składni:

{a + c} over 2 = m

lub

m = {a + c} over 2

Prosimy o wsparcie!