Ręczne wyrównywanie części formuł

Jak szybko i łatwo wyrównywać znaki w programie LibreOffice Math?

W tym celu należy zdefiniować puste grupy i ciągi znaków. Nie wymagają one miejsca, ale zawierają informacje pomocne przy wyrównywaniu.

Aby utworzyć puste grupy, należy wprowadzić nawiasy klamrowe {} w oknie Polecenia. W poniższym przykładzie chcemy wstawić podział wiersza, tak by znaki plus znajdowały się pod sobą, mimo że w górnym wierszu wstawiono o jeden znak mniej:

a+a+a+{} newline {}{}{}{}{}a+a+a+a

Zastosowanie pustych ciągów znaków jest prostym sposobem na wyrównanie tekstów i formuł do lewej. Definiuje się je za pomocą podwójnych cudzysłowów - "" . Nie należy używać cudzysłowów typograficznych. Przykład:

"Kolejny przykład." newline a+b newline ""c-d

Prosimy o wsparcie!