Skróty klawiaturowe formuł

Poniżej przedstawiono listę skrótów klawiaturowych dostępnych podczas tworzenia formuł.

Można także korzystać z podstawowych skrótów klawiaturowych LibreOffice.

Skróty klawiaturowe funkcji formuł

Poniższe skróty klawiaturowe odpowiadają poleceniom z menu Edycja i Widok.

F3

Następny błąd

Shift+F3

Poprzedni błąd

F4

Następny znacznik (symbol zastępczy)

Shift+F4

Poprzedni znacznik (symbol zastępczy)

F9

Aktualizuj

Nawigacja w panelu Elementy

Strzałka w lewo lub w prawo

Przejście w lewo lub w prawo do następnej kategorii lub funkcji.

Klawisz Enter

Wybór kategorii (w sekcji kategorii) lub wstawienie funkcji w oknie Polecenia (w sekcji funkcji).

Tab

Przejście z pierwszej pozycji w kategorii do pierwszej funkcji kategorii.

Shift+Tab

Przejście z ostatniej pozycji w kategorii do ostatniej funkcji kategorii.

Prosimy o wsparcie!