Kursor formuły

Za pomocą tej ikony na pasku narzędzi można włączać i wyłączać kursor formuły. Część formuły, w której znajduje się kursor w oknie Polecenia jest oznaczona cienką krawędzią, gdy kursor formuły jest aktywny.

Ikona kursora formuły

Kursor formuły

Można także kliknąć miejsce w dokumencie, aby przenieść kursor do odpowiedniej pozycji w oknie Polecenia.

Dwukrotne kliknięcie znaku lub symbolu w dokumencie powoduje przeniesienie fokusu kursora do okna Polecenia i wyróżnienie odpowiedniej pozycji.

Prosimy o wsparcie!