Importuj formułę z pliku

Otwiera okno dialogowe umożliwiające importowanie formuły.

Okno dialogowe Wstaw jest skonfigurowane tak samo jak okno dialogowe Otwórz w obszarze Plik. Użyj okna dialogowego Wstaw, aby załadować, edytować i wyświetlić formułę zapisaną jako plik w oknie Polecenia.

Możesz także importować pliki MathML utworzone przez inne aplikacje. Źródło MathML musi zawierać element math z atrybutem xmlns o wartości „http://www.w3.org/1998/Math/MathML”. Języki MathML i StarMath nie są w pełni kompatybilne, dlatego należy poprawić wynik importu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat języka MathML, zobacz jego specyfikację.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Importuj formułę


Import MathML ze schowka

Polecenie to zmienia zawartość schowka MathML na StarMath i wstawia go w bieżącej pozycji kursora.

Jeśli transformacja zawiedzie, nic nie jest wstawiane.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Import MathML ze schowka


To polecenie obsługuje tylko zawartość MathML. Jeśli skopiowałeś formułę matematyczną LibreOffice do schowka, wstaw ją za pomocą polecenia Wklej w menu Edycja.

Prosimy o wsparcie!