Symbole

Otwiera okno dialogowe Symbole, w którym możesz wybrać symbol do wstawienia do formuły.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Symbole

Na pasku narzędzi, kliknij

Symbole ikon

Symbole


Zestaw symboli

Wszystkie symbole są zgrupowane w zestawach. Wybierz odpowiedni zestaw symboli z pola listy. W polu poniżej pojawi się odpowiednia grupa symboli.

Po wybraniu symbolu nazwa jego polecenia zostaje wyświetlona pod listą symboli, a w polu po prawej stronie jest widoczna powiększona wersja. Nazwę w oknie Polecenia należy wpisać dokładnie tak, jak jest wyświetlana tutaj (rozróżniana jest wielkość liter).

Aby wstawić symbol, należy wybrać go z listy i kliknąć przycisk Wstaw. W oknie Polecenia zostanie wyświetlona odpowiednia nazwa polecenia.

Edycja

Kliknięcie tego przycisku otwiera okno dialogowe Edycja symboli.

Zastosuj

Stosuje zmodyfikowane lub zaznaczone wartości bez zamykania okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!