Tryb tekstowy

Włącza lub wyłącza tryb tekstowy. W trybie tekstowym formuły mają taką samą wysokość i są wyświetlane jako wiersz tekstu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Tryb tekstowy


Prosimy o wsparcie!