Wyrównanie

Istnieje możliwość definiowania wyrównania formuł wielowierszowych oraz formuł, w których w jednym wierszu znajduje się wiele elementów. Formuły wielowierszowe tworzy się, wprowadzając polecenie NEWLINE w oknie Polecenia.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Wyrównanie


Alignment Dialog

Poziomo

Określa typ wyrównania w poziomie formuł wielowierszowych.

Z lewej

Wyrównuje wybrane elementy formuły do lewej.

Ikona wskazówki

Tekst jest zawsze wyrównany do lewej.


Wyrównaj do środka

Wyrównuje elementy formuły do środka.

Z prawej

Wyrównuje elementy formuły do prawej.

Domyślny

Kliknięcie tego przycisku zapisuje zmiany jako ustawienia domyślne nowych formuł. Przed zapisaniem zostanie wyświetlony komunikat zabezpieczeń.

Save Default Dialog

Please support us!