Rozmiar czcionek

W tym oknie dialogowym określa się rozmiary czcionek formuły. Po wybraniu rozmiaru podstawowego wszystkie elementy formuły są skalowane zgodnie z wartością podstawową.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Rozmiar czcionki


Okno dialogowe rozmiaru czcionki

Rozmiar podst.

Wszystkie elementy formuły są proporcjonalnie skalowane do rozmiaru podstawowego. Aby zmienić rozmiar podstawowy, wybierz lub wpisz żądany rozmiar punktu (pt). Możesz także użyć innych jednostek miary lub innych metryk, które są następnie automatycznie konwertowane na punkty.

Ikona wskazówki

Aby na stałe zmienić rozmiar domyślny (12 pt) używany w programie LibreOffice Math, należy najpierw ustawić rozmiar (np. 11 pt) w polu pokrętła Rozmiar podst., a następnie kliknąć przycisk Domyślny.


Względne wielkości

W tej sekcji można określać względne wielkości poszczególnych typów elementów w odniesieniu do rozmiaru podstawowego.

Tekst

Wybierz rozmiar tekstu w formule w stosunku do rozmiaru podstawowego.

Indeksy

Określa rozmiar względny indeksów w formule proporcjonalnie do rozmiaru podstawowego.

Funkcje

Określa rozmiar względny nazw i innych elementów funkcji w formule proporcjonalnie do rozmiaru podstawowego.

Operatory

Określa rozmiar względny operatorów matematycznych w formule proporcjonalnie do rozmiaru podstawowego.

Granice

Określa rozmiar względny granic w formule proporcjonalnie do rozmiaru podstawowego.

Domyślny

Kliknięcie tego przycisku powoduje zapisanie zmian jako ustawienia domyślne wszystkich nowych formuł. Przed zapisaniem zmian zostanie wyświetlony komunikat zabezpieczeń.

Okno dialogowego domyślnego zapisywania

Prosimy o wsparcie!