Czcionki

To okno dialogowe służy do wybierania czcionki dla odpowiedniej kategorii w oknie dialogowym Czcionki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Czcionki - Modyfikuj


Czcionka

Wybierz czcionkę z listy.

Przykład

Wyświetlany jest podgląd wybranej czcionki wraz z jej atrybutami.

Atrybuty

Do wybranej czcionki można przypisać dodatkowe atrybuty.

Pogrubione

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje przypisanie czcionce atrybutu pogrubienia.

Kursywa

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje przypisanie czcionce atrybutu kursywy.

Prosimy o wsparcie!