Inne symbole

Pokazuje różne symbole matematyczne.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Inne

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Inne.


Symbole - szczegółowe informacje

Ikona pochodnej cząstkowej

Pochodna cząstkowa

Wstawia symbol pochodnej cząstkowej. Polecenie w oknie Polecenia: partial

Ikona nieskończoności

Nieskończoność

Wstawia symbol nieskończoności. Polecenie w oknie Polecenia: infinity lub infty

Ikona nabli

Nabla

Wstawia symbol operatora wektora nabla. Polecenie w oknie Polecenia: nabla

Ikona istnieje

Istnieje

Wstawia symbol kwantyfikatora egzystencjalnego. Polecenie dla okna Polecenia: exists

Ikona nie istnieje

Nie istnieje

Wstawia symbol kwantyfikatora egzystencjalnego. Polecenie dla okna Polecenia: notexists

Ikona dla każdego

Dla każdego

Wstawia symbol kwantyfikatora "dla każdego". Polecenie w oknie Polecenia: forall

Ikona h kreślone

h kreślone

Wstawia symbol stałej ha kreślonego. Polecenie w oknie Polecenia: hbar

Ikona lambda kreślone

Lambda kreślone

Wstawia symbol lambdy kreślonej. Polecenie w oknie Polecenia: lambdabar

Ikona części rzeczywistej

Część rzeczywista

Wstawia symbol części rzeczywistej liczby zespolonej. Polecenie w oknie Polecenia: re

Ikona części urojonej

Część urojona

Wstawia symbol części urojonej liczby zespolonej. Polecenie w oknie Polecenia: im

Ikona p Weierstrassa

p Weierstrassa

Wstawia symbol funkcji p Weierstrassa znane również jako kryterium porównawcze zbieżności jednostajnej szeregów. Polecenie w oknie Polecenia: wp

Ikona strzałki w lewo

Strzałka w lewo

Wstawia symbol strzałki w lewo. Polecenie w oknie Polecenia: leftarrow

Ikona strzałki w prawo

Strzałka w prawo

Wstawia symbol strzałki w prawo. Polecenie w oknie Polecenia: rightarrow

Ikona strzałki w górę

Strzałka w górę

Wstawia symbol strzałki w górę. Polecenie w oknie Polecenia: uparrow

Ikona strzałki w dół

Strzałka w dół

Wstawia symbol strzałki w dół. Polecenie w oknie Polecenia: downarrow

Ikona wielokropka

Wielokropek

Wstawia wielokropek (trzy kropki na dole w poziomie ). Polecenie w oknie Polecenia: dotslow

Ikona wielokropka środkowego

Wielokropek środkowy

Wstawia wielokropek środkowy (trzy kropki poziome w linii środkowej). Polecenie w oknie Polecenia: dotsaxis

Ikona wielokropka pionowego

Wielokropek pionowy

Wstawia wielokropek pionowy (trzy kropki w pionie). Polecenie w oknie Polecenia: dotsvert

Ikona wielokropka ukośnego wznoszącego się

Wielokropek ukośny wznoszący się

Wstawia wielokropek ukośny wznoszący się (trzy kropki ułożone ukośnie od części lewej dolnej do prawej górnej). Polecenie w oknie Polecenia: dotsup lub dotsdiag

Ikona wielokropka ukośnego opadającego

Wielokropek ukośny opadający

Wstawia wielokropek ukośny opadający (trzy kropki ułożone ukośnie od części lewej górnej do prawej dolnej). Polecenie w oknie Polecenia: dotsdown

Epsilon wstecz można wstawić, wpisując polecenie backepsilon w oknie Polecenia.

Aby wstawić symbol zastępczy w formule, należy wpisać polecenie <?> w oknie Polecenia.

Prosimy o wsparcie!