Formatowanie

Wpisane polecenia

Symbol w panelu Elementy

Znaczenie

lsup

Icon

Lewy wykładnik

csup

Icon

Wykładnik bezpośrednio nad znakiem

^ or sup or rsup

Icon

Prawy wykładnik

binom

Icon

Dwumian

newline

Icon

Nowy wiersz

lsub

Icon

Lewy indeks

csub

Icon

Indeks bezpośrednio pod znakiem

_ or sub or rsub

Icon

Prawy indeks

stack{...}

Icon

Ułóż w stos

`

Icon

Mała spacja/małe puste miejsce

alignl

Icon

Wyrównaj do lewej

alignc

Icon

Wyrównaj do środka w poziomie

alignr

Icon

Wyrównaj do prawej

matrix{...}

Icon

Macierze

~

Icon

Szeroka spacja/odstęp

nospace{e1 e2 ...}

Usuwa poziomą przestrzeń między elementami


Format

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Please support us!