Formatowanie

Wpisane polecenia

Symbol w panelu Elementy

Znaczenie

lsup

Ikona

Lewy wykładnik

csup

Ikona

Wykładnik bezpośrednio nad znakiem

^ lub sup lub rsup

Ikona

Prawy wykładnik

binom

Ikona

Dwumian

newline

Ikona

Nowy wiersz

lsub

Ikona

Lewy indeks

csub

Ikona

Indeks bezpośrednio pod znakiem

_ lub sub lub rsub

Ikona

Prawy indeks

stack{...}

Ikona

Ułóż w stos

`

Ikona

Mała spacja/małe puste miejsce

alignl

Ikona

Wyrównaj do lewej

alignc

Ikona

Wyrównaj do środka w poziomie

alignr

Ikona

Wyrównaj do prawej

matrix{...}

Ikona

Macierze

~

Ikona

Szeroka spacja/odstęp

nospace{e1 e2 ...}

Usuwa poziomą przestrzeń między elementami


Format

Możesz wybierać spośród różnych opcji formatowania formuły LibreOffice Math. Opcje formatu są wyświetlane w dolnej części panelu Elementy. Te opcje są również wymienione w menu kontekstowym okna Polecenia.

Prosimy o wsparcie!