Nawiasy

Wpisane polecenia

Symbol w panelu Elementy

Znaczenie

(...)

Icon

Zwykły nawias okrągły lewy i prawy

[...]

Icon

Nawias kwadratowy lewy i prawy

ldbracket ... rdbracket

Icon

Podwójny nawias kwadratowy lewy i prawy

lline ... rline

Icon

Linia pionowa lewa i prawa

ldline ... rdline

Icon

Pionowa linia podwójna lewa i prawa

lbrace ... rbrace

Icon

Nawias klamrowy lewy i prawy, ustaw nawias

langle ... rangle

Icon

Nawias ostry lewy i prawy

langle ... mline ... rangle

Icon

Nawias ostry operatora lewy i prawy

{...}

Icon

Nawias grupujący lewy i prawy. Nawiasy tego typu nie są wyświetlane i nie zajmują miejsca w dokumencie.

left( ... right)

Icon

Nawiasy skalowalne

left[ ... right]

Icon

Skalowalne nawiasy kwadratowe

left ldbracket ... right rdbracket

Icon

Skalowalne podwójne nawiasy kwadratowe

left lbrace ... right rbrace

Icon

Skalowalne nawiasy klamrowe

left lline ... right rline

Icon

Skalowalne linie pojedyncze

left ldline ... right rdline

Icon

Skalowalne linie podwójne

left angle ... right angle

Icon

Skalowalne nawiasy kątowe

left langle ... mline ... right rangle

Icon

Skalowalny nawias ostry operatora lewy i prawy

overbrace

Icon

Skalowalny stały nawias klamrowy górny

underbrace

Icon

Skalowalny stały nawias klamrowy dolny

lfloor ... rfloor

Lewa i prawa linia z krawędzią dolną

lceil ... rceil

Lewa i prawa linia z krawędzią górną

\lbrace \rbrace or \{ \}

Lewy nawias klamrowy lub prawy nawias klamrowy

\( \)

Nawias okrągły lewy i prawy

\[ \]

Nawias kwadratowy lewy i prawy

\langle \rangle

Nawias ostry lewy i prawy

\lline \rline

Linia pionowa lewa i prawa

\ldline \rdline

Linia podwójna lewa i prawa

\lfloor \rfloor

Lewa i prawa linia z krawędzią dolną

\lceil \rceil

Lewa i prawa linia z krawędzią górną

none

Qualifier to suppress one bracket, as in right none


Nawiasy

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Please support us!