Nawiasy

Wpisane polecenia

Symbol w panelu Elementy

Znaczenie

(...)

Ikona

Zwykły nawias okrągły lewy i prawy

[...]

Ikona

Nawias kwadratowy lewy i prawy

ldbracket ... rdbracket

Ikona

Podwójny nawias kwadratowy lewy i prawy

lline ... rline

Ikona

Linia pionowa lewa i prawa

ldline ... rdline

Ikona

Pionowa linia podwójna lewa i prawa

lbrace ... rbrace

Ikona

Nawias klamrowy lewy i prawy, ustaw nawias

langle ... rangle

Ikona

Nawias ostry lewy i prawy

langle ... mline ... rangle

Ikona

Nawias ostry operatora lewy i prawy

{...}

Ikona

Nawias grupujący lewy i prawy. Nawiasy tego typu nie są wyświetlane i nie zajmują miejsca w dokumencie.

left( ... right)

Ikona

Nawiasy skalowalne

left[ ... right]

Ikona

Skalowalne nawiasy kwadratowe

left ldbracket ... right rdbracket

Ikona

Skalowalne podwójne nawiasy kwadratowe

left lbrace ... right rbrace

Ikona

Skalowalne nawiasy klamrowe

left lline ... right rline

Ikona

Skalowalne linie pojedyncze

left ldline ... right rdline

Ikona

Skalowalne linie podwójne

left angle ... right angle

Ikona

Skalowalne nawiasy kątowe

left langle ... mline ... right rangle

Ikona

Skalowalny nawias ostry operatora lewy i prawy

overbrace

Ikona

Skalowalny stały nawias klamrowy górny

underbrace

Ikona

Skalowalny stały nawias klamrowy dolny

lfloor ... rfloor

Lewa i prawa linia z krawędzią dolną

lceil ... rceil

Lewa i prawa linia z krawędzią górną

\lbrace \rbrace lub \{ \}

Lewy nawias klamrowy lub prawy nawias klamrowy

\( \)

Nawias okrągły lewy i prawy

\[ \]

Nawias kwadratowy lewy i prawy

\langle \rangle

Nawias ostry lewy i prawy

\lline \rline

Linia pionowa lewa i prawa

\ldline \rdline

Linia podwójna lewa i prawa

\lfloor \rfloor

Lewa i prawa linia z krawędzią dolną

\lceil \rceil

Lewa i prawa linia z krawędzią górną

none

Kwalifikator do pomijania jednego nawiasu, jak w right none


Nawiasy

Możesz wybierać spośród różnych typów nawiasów, aby stworzyć formułę LibreOffice Math. Typy nawiasów są wyświetlane w dolnej części panelu Elementy. Nawiasy te są również wymienione w menu kontekstowym okna Polecenia. Wszystkie nawiasy, których nie ma w panelu Elementy ani w menu kontekstowym, można wpisać ręcznie w oknie Polecenia.

Prosimy o wsparcie!