Inne

Wpisane polecenia

Symbol w panelu Elementy

Znaczenie

<?>

Pole wypełnienia

dotsaxis

Ikona

Kropki środkowe

dotsdown

Ikona

Elipsa ukośna w dół

dotslow

Ikona

Wielokropek

dotsup lub dotsdiag

Ikona

Elipsa ukośna w górę

dotsvert

Ikona

Kropki pionowe

downarrow

Ikona

Strzałka w dół

exists

Ikona

Kwantyfikator szczegółowy, jest co najmniej jeden

notexists

Ikona

Kwantyfikator szczegółowy, nie istnieje

forall

Ikona

Kwantyfikator ogólny, dla wszystkich

hbar

Ikona

h z kreską na górze

im

Ikona

Część urojona liczby zespolonej

infinity lub infty

Ikona

Bez zatrzymania

lambdabar

Ikona

Lambda z kreską na górze

leftarrow

Ikona

Strzałka w lewo

nabla

Ikona

Wektor Nabla

partial

Ikona

Pochodna cząstkowa lub ustawiony margines

re

Ikona

Część rzeczywista liczby zespolonej

rightarrow

Ikona

Strzałka w prawo

uparrow

Ikona

Strzałka w górę

wp

Ikona

funkcja p, p Weierstrassa


Inne symbole

Pokazuje różne symbole matematyczne.

Prosimy o wsparcie!