Inne

Wpisane polecenia

Symbol w panelu Elementy

Znaczenie

<?>

Pole wypełnienia

dotsaxis

Icon

Kropki środkowe

dotsdown

Icon

Elipsa ukośna w dół

dotslow

Icon

Wielokropek

dotsup or dotsdiag

Icon

Elipsa ukośna w górę

dotsvert

Icon

Kropki pionowe

downarrow

Icon

Strzałka w dół

exists

Icon

Kwantyfikator szczegółowy, jest co najmniej jeden

notexists

Icon

Kwantyfikator szczegółowy, nie istnieje

forall

Icon

Kwantyfikator ogólny, dla wszystkich

hbar

Icon

h z kreską na górze

im

Icon

Część urojona liczby zespolonej

infinity or infty

Icon

Bez zatrzymania

lambdabar

Icon

Lambda z kreską na górze

leftarrow

Icon

Strzałka w lewo

nabla

Icon

Wektor Nabla

partial

Icon

Pochodna cząstkowa lub ustawiony margines

re

Icon

Część rzeczywista liczby zespolonej

rightarrow

Icon

Strzałka w prawo

uparrow

Icon

Strzałka w górę

wp

Icon

funkcja p, p Weierstrassa


Inne symbole

Pokazuje różne symbole matematyczne.

Please support us!