Operatory

Wpisane polecenia

Symbol w panelu Elementy

Znaczenie

coprod

Ikona

Suma prosta

from

Ikona

Dolna granica operatora

from to

Ikona

Zakres od do

iiint

Ikona

Potrójna całka

iint

Ikona

Podwójna całka

int

Ikona

Całka

liminf

Limes dolny

limsup

Limes górny

lint

Ikona

Całka krzywoliniowa

llint

Ikona

Podwójna całka krzywoliniowa

lllint

Ikona

Potrójna całka krzywoliniowa

oper

Symbol zastępczy, operator użytkownika

prod

Ikona

Iloczyn

sum

Ikona

Suma

to

Ikona

Dolna granica operatora

lim

Ikona

Limes


Operatory

Możesz wybierać spośród różnych operatorów, aby uporządkować formułę LibreOffice Math. Wszyskie dostępne operatory pojawiają się w dolnej części panelu Elementy. Są one również wymienione w menu kontekstowym okna Polecenia. Wszystkie operatory, których nie ma w panelu Elementy ani w menu kontekstowym, należy wpisać ręcznie w oknie Polecenia.

Prosimy o wsparcie!