Funkcje

Wpisane polecenia

Symbol w panelu Elementy

Znaczenie

abs

Ikona wartości bezwzględnej

Wartość bezwzględna

arccos

Ikona arcusa cosinusa

Arcus cosinus

arccot

Ikona arcusa cotangensa

Arcus cotangens

arcosh

Ikona arcusa cosinusa hiperbolicznego

Arcus cosinus hiperboliczny

arcoth

Ikona arcusa cotangensa hiperbolicznego

Arcus cotangens hiperboliczny

arcsin

Ikona arcusa sinusa

Arcus sinus

arctan

Ikona arcusa tangensa

Arcus tangens

arsinh

Ikona arcusa sinusa hiperbolicznego

Arcus sinus hiperboliczny

artanh

Ikona arcusa tangensa hiperbolicznego

Arcus tangens hiperboliczny

backepsilon

Epsilon wstecz

cos

Ikona cosinusa

Cosinus

cosh

Ikona cosinusa hiperbolicznego

Cosinus hiperboliczny

cot

Ikona cotangensa

Cotangens

coth

Ikona cotangensa hiperbolicznego

Cotangens hiperboliczny

exp

Ikona zwykłej funkcji wykładniczej

Zwykła funkcja wykładnicza

fact

Ikona silni

Silnia

func e^{}

Ikona naturalnej funkcji wykładniczej

Naturalna funkcja wykładnicza

ln

Ikona logarytmu naturalnego

Logarytm naturalny

log

Ikona logarytmu zwykłego

Logarytm zwykły

nroot

Ikona n-tego pierwiastka z x

n-ty pierwiastek z x

sin

Ikona sinusa

Sinus

sinh

Ikona sinusa hiperbolicznego

Sinus hiperboliczny

sqrt

Ikona pierwiastka kwadratowego

Pierwiastek kwadratowy

sub

x z wykładnikiem n

sup

Ikona n-tej potęgi x

n-ta potęga x

tan

Ikona tangensa

Tangens

tanh

Ikona tangensa hiperbolicznego

Tangens hiperboliczny


Funkcje

Wybierz funkcję w dolnej części panelu Elementy. Te funkcje są również wymienione w menu kontekstowym okna Polecenia. Wszelkie funkcje, których nie ma w panelu Elementy, należy wpisać ręcznie w oknie Polecenia.

Prosimy o wsparcie!