Operatory zbiorów

Wpisane polecenia

Symbol w panelu Elementy

Znaczenie

aleph

Ikona

Liczebnik główny

emptyset

Ikona

Zbiór pusty

in

Ikona

należy do

intersection

Ikona

Iloczyn zbiorów

notin

Ikona

nie należy do

nsubset

Ikona

Nie zawiera się

nsubseteq

Ikona

Nie podzbiór ani równy

nsupset

Ikona

Nie nadzbiór

nsupseteq

Ikona

Nie nadzbiór ani równy

owns lub ni

Ikona

Zawiera

setc

Ikona

Liczba zespolona

setminus lub bslash

Ikona

Różnica między zbiorami

setn

Ikona

Liczba naturalna

setq

Ikona

Liczba wymierna

setr

Ikona

Liczba rzeczywista

setz

Ikona

Integer

slash

Ikona

Ukośnik / zbioru ilorazów (ukośnik) między znakami

subset

Ikona

Podzbiór

subseteq

Ikona

Podzbiór lub równy

supset

Ikona

Nadzbiór

supseteq

Ikona

Nadzbiór lub równy

union

Ikona

Suma zbiorów


Operacje na zbiorach

Przypisz różne operatory zbiorów do znaków w formule LibreOffice Math. Poszczególne operatory są pokazane w dolnej części panelu Elementy. Wywołaj menu kontekstowe w oknie Polecenia, aby zobaczyć identyczną listę poszczególnych funkcji. Wszystkie operatory, których nie ma w panelu Elementy, należy wprowadzić bezpośrednio w oknie Polecenia. Możesz także bezpośrednio wstawiać inne części formuły, nawet jeśli dla nich istnieją już symbole.

Prosimy o wsparcie!