Relacje

Wpisane polecenia

Symbol w panelu Elementy

Znaczenie

< lub lt

Ikona

Mniejsze niż

<< lub ll

Dużo mniejsze niż

<= lub le

Ikona

Mniejsze lub równe

<> lub neq

Ikona

Różny od

=

Ikona

Równanie

> lub gt

Ikona

Większe niż

>= lub ge

Ikona

Większe lub równe

>> lub gg

Dużo większe niż

approx

Ikona

W przybliżeniu

def

określone jako/z definicji równe

divides

Ikona

dzieli

dlarrow

Ikona

Strzałka z podwójną linią w lewo

dlrarrow

Ikona

Strzałka z podwójną linią w lewo i prawo

drarrow

Ikona

Strzałka z podwójną linią w prawo

equiv

Ikona

Odpowiada/podobne do

geslant

Ikona

Większe-równe

leslant

Ikona

Mniejsze-równe

ndivides

Ikona

nie dzieli

ortho

Ikona

Jest prostopadłe do

parallel

Ikona

Jest równoległe do

prop

Ikona

Jest proporcjonalne do

sim

Ikona

Jest podobne do

simeq

Ikona

Podobne lub równe

toward

Ikona

Dąży do

prec

Ikona

Poprzedza

nprec

Ikona

Nie poprzedza

succ

Ikona

Następuje po

nsucc

Ikona

Nie następuje po

preccurlyeq

Ikona

Poprzedza lub równa się

succcurlyeq

Ikona

Następuje po lub równa się

precsim

Ikona

Poprzedza lub równoważne do

succsim

Ikona

Następuje po lub równoważne do

transl

Obraz symbolu odpowiedniości

transr

Oryginał symbolu odpowiedniości


Relacje

Możesz wybierać spośród różnych relacji, aby uporządkować swoją formułę LibreOffice Math. Funkcje relacji są wyświetlane w dolnej części panelu Elementy. Lista znajduje się również w menu kontekstowym okna Polecenia. Wszystkie relacje, które nie są zawarte w panelu Elementy lub w menu kontekstowym, można wpisać ręcznie w oknie Polecenia.

Prosimy o wsparcie!