Relacje

Wpisane polecenia

Symbol w panelu Elementy

Znaczenie

< or lt

Icon

Mniejsze niż

<< or ll

Dużo mniejsze niż

<= or le

Icon

Mniejsze lub równe

<> or neq

Icon

Nie równy

=

Icon

Równanie

> or gt

Icon

Większe niż

>= or ge

Icon

Większe lub równe

>> or gg

Dużo większe niż

approx

Icon

W przybliżeniu

def

określone jako/z definicji równe

divides

Icon

dzieli

dlarrow

Icon

Strzałka z podwójną linią w lewo

dlrarrow

Icon

Strzałka z podwójną linią w lewo i prawo

drarrow

Icon

Strzałka z podwójną linią w prawo

equiv

Icon

Odpowiada/podobne do

geslant

Icon

Większe-równe

leslant

Icon

Mniejsze-równe

ndivides

Icon

nie dzieli

ortho

Icon

Jest prostopadłe do

parallel

Icon

Jest równoległe do

prop

Icon

Jest proporcjonalne do

sim

Icon

Jest podobne do

simeq

Icon

Podobne lub równe

toward

Icon

Dąży do

prec

Icon

Poprzedza

nprec

Icon

Nie poprzedza

succ

Icon

Następuje po

nsucc

Icon

Nie następuje po

preccurlyeq

Icon

Poprzedza lub równa się

succcurlyeq

Icon

Następuje po lub równa się

precsim

Icon

Poprzedza lub równoważne do

succsim

Icon

Następuje po lub równoważne do

transl

Obraz symbolu odpowiedniości

transr

Oryginał symbolu odpowiedniości


Relacje

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Prosimy o wsparcie!