Operatory jedno- i dwuargumentowe

Wpisane polecenia

Symbol w paneluElementy

Znaczenie

-

Ikona

Odejmowanie

-

Ikona

Znak -

-+

Ikona

Minus/Plus

/

Ikona

Dzielenie

*

Ikona

Mnożenie

+

Ikona

Dodawanie

+

Ikona

Znak +

+-

Ikona

Plus/Minus

and lub &

Ikona

Operator logiczny I

boper

Brak symbolu.

Operator dwuargumentowy. Wystąpi definiowany przez użytkownika symbol, który jest używany jako operator dwuargumentowy.

Używanie: a boper %SYM1 b

uoper

Brak symbolu

Operator jednoargumentowy. Wystąpi definiowany przez użytkownika symbol, który jest używany jako operator jednoargumentowy.

Używanie: uoper %SYM2 b

cdot

Ikona

Mnożenie, mały symbol mnożenia

circ

Ikona

Symbole łączenia

div

Ikona

Dzielenie

neg

Ikona

Operator logiczny NIE

odivide

Brak symbolu.

Ukośnik / w kółku

odot

Brak symbolu.

Mały symbol mnożenia w kółku

ominus

Brak symbolu.

Symbol odejmowania w kółku

oplus

Brak symbolu.

Symbol dodawania w kółku

or lub |

Ikona

Operacja logiczna LUB

otimes

Brak symbolu.

Symbol mnożenia w kółku

over

Ikona

Dzielenie/Ułamek

times

Ikona

Mnożenie

widebslash

Brak symbolu.

Ukośnik \ między dwoma znakami, z których prawy jest indeksem górnym, a lewy indeksem dolnym

wideslash

Brak symbolu.

Ukośnik / między dwoma znakami, z których lewy jest indeksem górnym, a prawy indeksem dolnym


Operatory jedno- i dwuargumentowe

Możesz wybrać różne operatory jednoargumentowe i binarne, aby utworzyć formułę matematyczną LibreOffice Math. Jednoargumentowe odnoszą się do operatorów, które wpływają na jeden symbol zastępczy. Binarne odnoszą się do operatorów łączących dwa symbole zastępcze. W dolnym obszarze panelu Elementy wyświetlane są poszczególne operatory. Menu kontekstowe okna Polecenia zawiera również listę tych operatorów, jak również operatorów dodatkowych. Jeśli potrzebujesz operator, którego nie ma w panelu Elementy, użyj menu kontekstowego lub wpisz go bezpośrednio w oknie Polecenia.

Prosimy o wsparcie!