Skala

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat skalowania w programie LibreOffice Math oraz przykłady (cudzysłowy użyte w tym tekście mają na celu podkreślenie pewnych zagadnień i nie są częścią przykładów).

Silnia nie jest skalowalna (przykład: "fact stack{a#b}" i "fact {a over b}"), ale określa się jej orientację za pomocą linii odniesienia lub środka argumentów.

Nawiasy także zawsze mają stały rozmiar. Dotyczy to wszystkich symboli, których można używać jako nawiasów. Zobacz: "(((a)))", "( stack{a#b#c})", "(a over b)".

Nawiasy poprzedzone słowem "left" lub "right" są jednak zawsze dostosowywane do argumentu. Zobacz: "left(left(left(a right)right)right)", "left(stack{a#b#c}right)", "left(a over b right)".

Niektóre atrybuty mają stałe rozmiary; nie należy ich zmieniać, jeśli znajdują się nad długim symbolem.

Ikona ostrzeżenia

Spacje w przykładach są niezbędne do zachowania prawidłowej struktury. Nie można ich usuwać wprowadzając polecenia w oknie Polecenia.


Prosimy o wsparcie!