Atrybuty

Tutaj można znaleźć dodatkowe informacje na temat atrybutów używanych w programie LibreOffice Math.

Atrybuty acute, bar, breve, check, circle, dot, ddot, dddot, grave, hat, tilde i vec zawsze mają stały rozmiar i nie stają się szersze (dłuższe), jeśli znajdują się powyżej symbolu długości. Domyślnie są one wyśrodkowane.

Jedynymi atrybutami, których rozmiar zwiększa się wraz ze zwiększaniem długości symbolu, są overline, underline i overstrike.

Ikona wskazówki

W przypadku niektórych ciągów znaków może się zdarzyć, że linia wstawiona za pomocą polecenia underline znajduje się zbyt blisko znaku. W takim wypadku problem powinno rozwiązać zastosowanie pustej grupy: underline Q sub {} zamiast underline Q.


Prosimy o wsparcie!