Atrybuty

Poniżej przedstawiono przykładowe zastosowania różnych atrybutów w formule w programie LibreOffice Math.

Ikona

%rho(font sans bold q","%omega) = int func e^{i %omega t}%rho(font sans bold q","t)"d"t

Prosimy o wsparcie!