Zbiory wartości całkowitych i sum, rozmiar czcionki

Poniższy przykład przedstawia sposób korzystania z różnych czcionek i ich rozmiarów w formule w programie LibreOffice Math.

Zbiory wartości całkowitych i sum, rozmiar czcionki

f(t)=int from size*1.5 0 to 1 left[g(t')+sum from i=1 to N h_i(t')right]

Prosimy o wsparcie!