Zbiory wartości całkowitych i sum, rozmiar czcionki

Poniższy przykład przedstawia sposób korzystania z różnych czcionek i ich rozmiarów w formule w programie LibreOffice Math.

Integral and Sum Ranges, Font Size

f(t)=int from size*1.5 0 to 1 left[g(t')+sum from i=1 to N h_i(t')right]

Please support us!