Pierwiastek kwadratowy

Poniższy przykład przedstawia sposób tworzenia pierwiastka kwadratowego w programie LibreOffice Math. Aby wykorzystać ten przykład we własnej formule, należy skopiować go do okna Polecenia, używając schowka.

Pierwiastek kwadratowy

%LAMBDA_{deg","t}=1 + %alpha_deg SQRT {M_t over M_{(t=0)}-1}~"."

Prosimy o wsparcie!