Funkcje

Poniższy przykład przedstawia sposób tworzenia funkcji w programie LibreOffice Math. Aby wykorzystać ten przykład we własnej formule, należy skopiować go do okna Polecenia, używając schowka.

Functions

func f(x","y)={x sin x~ tan y} over {cos x}

Please support us!