Macierz z czcionką pogrubioną

Poniższy przykład przedstawia sposób tworzenia macierzy z czcionką pogrubioną w programie LibreOffice Math. Przykład ten można skopiować do okna Polecenia za pomocą schowka i wykorzystać we własnej formule.

Macierz z czcionką pogrubioną

bold { f(x", "y) = left [ stack { x + y over z + left lbrace matrix { 2 # 3 # 4 ## 4 # 5 # 6 ## 6 # 7 # 8} right rbrace # {y + sin (x)} over %alpha # z + y over g } right ]}

Prosimy o wsparcie!