Macierz

Poniższy przykład przedstawia sposób tworzenia macierzy w programie LibreOffice Math. Aby wykorzystać ten przykład we własnej formule, można skopiować go do okna Polecenia, używając schowka.

Macierz

font sans bold size *2 A =left[matrix{A_11#A_12#dotsaxis#A_{1n}##A_21#{} #{}#A_{2n}##dotsvert#{}#{}#dotsvert##A_{n1}#A_{n2}#dotsaxis#A_nn}right]

Prosimy o wsparcie!