Macierz z różnymi rozmiarami czcionek

Poniższy przykład przedstawia sposób tworzenia macierzy z różnymi rozmiarami czcionek w programie LibreOffice Math. Przykład ten można skopiować do okna Polecenia za pomocą schowka i wykorzystać we własnej formule.

Macierz z różnymi rozmiarami czcionek

func G^{(%alpha" ," %beta)}_{ x_m x_n} = left[ matrix { arctan(%alpha) # arctan(%beta) ## x_m + x_n # x_m - x_n }right]

Prosimy o wsparcie!