Symbole z indeksami

Poniżej znajduje się trzeci przykład pokazujący sposób tworzenia symboli z indeksami za pomocą programu LibreOffice Math. Przykład ten można skopiować do schowka i wykorzystać we własnej formule w oknie Polecenia.

Symbole z indeksami

%PHI^{i_1 i_2 dotsaxis i_n}_{k_1 k_2 dotsaxis k_n}

Prosimy o wsparcie!