Symbole z indeksami

Poniżej przedstawiono kolejny przykład tworzenia symboli z indeksami w programie LibreOffice Math. Przykład ten można skopiować do okna Polecenia za pomocą schowka i wykorzystać we własnej formule.

Symbols with Indices

%SIGMA_g^{{}+{}}lsup 3

Please support us!