Symbole z indeksami

Poniżej przedstawiono kolejny przykład tworzenia symboli z indeksami w programie LibreOffice Math. Przykład ten można skopiować do okna Polecenia za pomocą schowka i wykorzystać we własnej formule.

Ikona symboli z indeksami

%SIGMA_g^{{}+{}}lsup 3

Prosimy o wsparcie!