Symbole z indeksami

Poniższy przykład pokazuje sposób tworzenia symboli z indeksami w programie LibreOffice Math. Przykład ten można skopiować do okna Polecenia za pomocą schowka i wykorzystać we własnej formule.

Ikona symboli z indeksami

D_mn^ size /2 LEFT(3 OVER 2 RIGHT)

Prosimy o wsparcie!