LibreOffice Math - przykłady

Poniżej przedstawiono listę przykładowych formuł utworzonych w programie LibreOffice Math.

Symbole z indeksami

Poniższy przykład pokazuje sposób tworzenia symboli z indeksami w programie LibreOffice Math. Przykład ten można skopiować do okna Polecenia za pomocą schowka i wykorzystać we własnej formule.

Symbole z indeksami

Poniżej przedstawiono kolejny przykład tworzenia symboli z indeksami w programie LibreOffice Math. Przykład ten można skopiować do okna Polecenia za pomocą schowka i wykorzystać we własnej formule.

Symbole z indeksami

Poniżej znajduje się trzeci przykład pokazujący sposób tworzenia symboli z indeksami za pomocą programu LibreOffice Math. Przykład ten można skopiować do schowka i wykorzystać we własnej formule w oknie Polecenia.

Macierz

Poniższy przykład przedstawia sposób tworzenia macierzy w programie LibreOffice Math. Aby wykorzystać ten przykład we własnej formule, można skopiować go do okna Polecenia, używając schowka.

Macierz z różnymi rozmiarami czcionek

Poniższy przykład przedstawia sposób tworzenia macierzy z różnymi rozmiarami czcionek w programie LibreOffice Math. Przykład ten można skopiować do okna Polecenia za pomocą schowka i wykorzystać we własnej formule.

Macierz z czcionką pogrubioną

Poniższy przykład przedstawia sposób tworzenia macierzy z czcionką pogrubioną w programie LibreOffice Math. Przykład ten można skopiować do okna Polecenia za pomocą schowka i wykorzystać we własnej formule.

Funkcje

Poniższy przykład przedstawia sposób tworzenia funkcji w programie LibreOffice Math. Aby wykorzystać ten przykład we własnej formule, należy skopiować go do okna Polecenia, używając schowka.

Pierwiastek kwadratowy

Poniższy przykład przedstawia sposób tworzenia pierwiastka kwadratowego w programie LibreOffice Math. Aby wykorzystać ten przykład we własnej formule, należy skopiować go do okna Polecenia, używając schowka.

Zbiory wartości całkowitych i sum, rozmiar czcionki

Poniższy przykład przedstawia sposób korzystania z różnych czcionek i ich rozmiarów w formule w programie LibreOffice Math.

Atrybuty

Poniżej przedstawiono przykładowe zastosowania różnych atrybutów w formule w programie LibreOffice Math.

Prosimy o wsparcie!