Operacje na zbiorach

Przypisz różne operatory zbiorów do znaków w formule LibreOffice Math. Poszczególne operatory są pokazane w dolnej części panelu Elementy. Wywołaj menu kontekstowe w oknie Polecenia, aby zobaczyć identyczną listę poszczególnych funkcji. Wszystkie operatory, których nie ma w panelu Elementy, należy wprowadzić bezpośrednio w oknie Polecenia. Możesz także bezpośrednio wstawiać inne części formuły, nawet jeśli dla nich istnieją już symbole.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Operacje na zbiorach

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Operacje na zbiorach.


Po wybraniu elementu Operacje na zbiorach w panelu Elementy, w dolnej części tego panelu zostaną wyświetlone odpowiednie ikony. Wystarczy kliknąć symbol, aby włączyć operatora do formuły edytowanej w oknie Polecenia.

Szczegółowe informacje dotyczące operacji na zbiorach:

Ikona należy do

należy do

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru należy do z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?> in <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona nie należy do

nie należy do

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru nie należy do z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?> notin <?> w oknie Polecenia.

Ikona zawiera

zawiera

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru zawiera z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?> owns <?> lub <?> ni <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona zbioru pustego

zbiór pusty

Użyj tej ikony, aby wstawić zbiór pusty. Wprowadź polecenie emptyset w oknie Polecenia, aby wstawić pusty zbiór w dokumencie.

Ikona iloczynu zbiorów

Iloczyn zbiorów

Użyj tej ikony, aby wstawić dwa symbole zastępcze z operatorem zbioru iloczyn zbiorów . Taką samą funkcję ma wprowadzenie polecenia <?> intersection <?> Okno Polecenia.

Ikona sumy zbiorów

Suma zbiorów

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru suma z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?> union <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona różnicy

Różnica

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru różnica. Można także wprowadzić polecenie <?> setminus <?> lub <?> bslash <?> w oknie Polecenia.

Ikona zbioru ilorazów

Zbiór ilorazów

Użyj tej ikony, aby wstawić ukośnik umożliwiający utworzenie zbioru ilorazów z dwoma symbolami zastępczymi. Taką samą funkcję ma także wprowadzenie polecenia <?> slash <?> w oknie Polecenia.

Ikona alefa

alef

Użyj tej ikony, aby wstawić liczebnik główny. Taką samą funkcję ma wprowadzenie polecenia aleph w oknie Polecenia.

Ikona podzbioru

Podzbiór

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru jest podzbiorem. Można także wprowadzić polecenie <?> subset <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona podzbioru lub równego

Podzbiór lub równy

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru jest podzbiorem lub jest równy z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?>subseteq<?> w oknie Polecenia.

Ikona nadzbioru

Nadzbiór

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru jest nadzbiorem i dwa symbole zastępcze Można także wprowadzić polecenie <?> supset <?> w oknie Polecenia.

Ikona nadzbioru lub równego

Nadzbiór lub równy

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru jest nadzbiorem lub jest równy z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?>supseteq<?> w oknie Polecenia.

Ikona nie podzbioru

Nie podzbiór

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru nie podzbiór z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?>nsubset<?>.

Ikona nie podzbioru ani równego

Nie podzbiór ani równy

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru nie podzbiór ani równy z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?>nsubseteq<?> w oknie Polecenia.

Ikona nie nadzbioru

Nie nadzbiór

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru nie nadzbiór z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?>nsupset<?> w oknie Polecenia.

Ikona nie nadzbioru ani równego

Nie nadzbiór ani równy

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru nie nadzbiór ani równy z dwoma symbolami zastępczymi. Zamiast tego można wprowadzić polecenie <?>nsupseteq<?> w oknie Polecenia.

Ikona zbioru liczb naturalnych

Zbiór liczb naturalnych

Użyj tej ikony, aby wstawić znak zbioru liczb naturalnych. Zamiast tego można wprowadzić polecenie setn w oknie Polecenia.

Ikona zbioru liczb całkowitych

Zbiór liczb całkowitych

Użyj tej ikony, aby wstawić znak zbioru liczb całkowitych. Można także wprowadzić polecenie setz w oknie Polecenia.

Ikona zbioru liczb wymiernych

Zbiór liczb wymiernych

Użyj tej ikony, aby wstawić znak zbioru liczb wymiernych. Można także wprowadzić polecenie setq w oknie Polecenia.

Ikona zbioru liczb rzeczywistych

Zbiór liczb rzeczywistych

Użyj tej ikony, aby wstawić znak zbioru liczb rzeczywistych. Zamiast tego można wprowadzić polecenie setr w oknie Polecenia.

Ikona zbioru liczb zespolonych

Zbiór liczb zespolonych

Użyj tej ikony, aby wstawić znak zbioru liczb zespolonych. Zamiast tego można wprowadzić polecenie setc w oknie Polecenia.

Ikona ostrzeżenia

Należy pamiętać o wstawianiu spacji (odstępów) między wartościami i poleceniami podczas ich ręcznego wprowadzania w oknie Polecenia. Dzięki temu zostanie zachowana prawidłowa struktura.


Prosimy o wsparcie!