Format

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Formatowania

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Formaty.


Poniżej znajduje się lista wszystkich opcji formatowania dostępnych w programie LibreOffice Math. Ikona obok opcji formatowania oznacza, że opcja jest dostępna w panelu Elementy (Widok – Elementy) lub w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Ikona notatki

Litera "a" oznacza symbol zastępczy znajdujący się w formule, który ma być przypisany do odpowiedniego formatowania. Literę tę można zastąpić dowolnym wybranym znakiem.


Opcje formatowania

Superscript left Icon

Indeks górny z lewej

Wstawia indeks górny z lewej strony symbolu zastępczego. Można także wpisać <?>lsup{<?>} w oknie Polecenia.

Superscript top Icon

Indeks górny w górze

Wstawia indeks górny nad symbolem zastępczym. Można także wpisać <?>csup<?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Superscript right Icon

Indeks górny z prawej

Wstawia indeks górny z prawej strony symbolu zastępczego. Można także wpisać <?>^{<?>} bezpośrednio w oknie Polecenia albo użyć polecenia rsup lub sup.

Vertical stack (2 elements) Icon

Rozmieszczenie pionowe (2 elementy)

Wstawia znak rozmieszczenia pionowego (dwumian) z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać binom<?><?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

New line Icon

Nowy wiersz

Wstawia nowy wiersz w dokumencie. Można także wpisać newline bezpośrednio w oknie Polecenia.

Subscript left Icon

Indeks dolny z lewej

Wstawia indeks dolny z lewej strony symbolu zastępczego. Można także wpisać <?>lsub{<?>} w oknie Polecenia.

Subscript bottom Icon

Indeks dolny w dole

Wstawia indeks dolny bezpośrednio pod symbolem zastępczym. Można także wpisać <?>csub<?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Subscript right Icon

Indeks dolny z prawej

Wstawia indeks dolny z prawej strony symbolu zastępczego. Można także wpisać <?>_{<?>} w oknie Polecenia, a daszek indeksu dolnego można zastąpić poleceniem rsub lub sub.

Vertical stack (3 elements) Icon

Rozmieszczenie pionowe (3 elementy)

Wstawia znak rozmieszczenia pionowego z trzema symbolami zastępczymi. Można także wpisać stack {<?>#<?>#<?>} w oknie Polecenia.

Small gap Icon

Mały odstęp

Wstawia mały odstęp między symbolem zastępczym a następnym elementem. Można także wpisać ` w oknie Polecenia. Polecenie musi być wyświetlane po lewej lub po prawej stronie symbolu, zmiennej, liczby lub pełnego polecenia.

Align left Icon

Wyrównaj do lewej

Ta ikona przypisuje wyrównanie do lewej znakowi "a" i wstawia symbol zastępczy. Można wpisać polecenie alignl<?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Align to horizontal center Icon

Wyrównaj do środka w poziomie

Przypisuje wyśrodkowanie w poziomie znakowi "a" i wstawia symbol zastępczy. Można wpisać polecenie alignc<?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Align right Icon

Wyrównaj do prawej

Wstawia polecenie wyrównania do prawej i symbol zastępczy. Można także wpisać polecenie alignr<?> w oknie Polecenia.

Matrix stack Icon

Rozmieszczenie macierzy

Ta ikona wstawia macierz z czterema symbolami zastępczymi. Można także wpisać matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} bezpośrednio w oknie Polecenia. Położenie elementu na tym schemacie określają dwie współrzędne; pierwsza określa numer linii, a druga numer kolumny. Macierz tę można rozwinąć w dowolnym kierunku w oknie Polecenia, dodając znaki.

Gap Icon

Odstęp

Ta ikona wstawia przerwę między symbolami zastępczymi. Można także wpisać ~ bezpośrednio w oknie Polecenia. Polecenie musi być wyświetlane po lewej lub po prawej stronie symbolu, zmiennej, liczby lub pełnego polecenia.

W przypadku wyrównywania szczególnie skuteczne są polecenia alignl, alignc i alignr, jeśli

Korzystając z poleceń wyrównywania, należy pamiętać,

Wyrównywanie z wykorzystaniem polecenia "macierzowego"

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Wyrównywanie do lewej

Jeśli linia lub wyrażenie rozpoczyna się od tekstu, jest wyrównywana domyślnie do lewej. Można to zmienić za pomocą dowolnego polecenia align. Przykładem może być polecenie stack{a+b-c*d#alignr "tekst"}, gdzie wyrażenie "tekst" jest wyrównywane do prawej. Należy pamiętać, że tekst musi zawsze znajdować się w cudzysłowach.

The standard centralized formulas can be aligned to the left without using the Format - Align menu. To do this, place an empty character string, that is, the inverted commas which surround any text "", before the section of formula that you want to align. For example, typing "" a+b newline "" c+d results in both equations being left-aligned instead of centered.

Ikona ostrzeżenia

Wprowadzając informacje w oknie Polecenia, należy pamiętać, że niektóre formaty wymagają spacji, aby ich struktura była prawidłowa. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy wprowadza się wartości (np. lsup{3}), a nie symbole zastępcze.


Kliknij Nawiasy i grupowanie, aby uzyskać więcej informacji o formatowaniu w LibreOffice Math.

Informacje w tematach Indeksy i wykładniki oraz Skalowanie są pomocne w organizowaniu dokumentu w najlepszy możliwy sposób.

Prosimy o wsparcie!