Atrybuty

Możesz wybierać spośród różnych atrybutów formuł LibreOffice Math. Niektóre atrybuty są wyświetlane w dolnej części panelu Elementy. Te atrybuty są również wymienione w menu kontekstowym okna Polecenia. Wszystkie atrybuty, których nie ma w panelu Elementy ani w menu kontekstowym, należy wpisać ręcznie w oknie Polecenia.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Atrybuty

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Atrybuty.


Poniżej znajduje się lista wszystkich atrybutów dostępnych w programie LibreOffice Math. Symbol obok atrybutu oznacza, że atrybut jest dostępny w panelu Elementy (Widok – Elementy) lub w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Ikona notatki

W opisach poniższych funkcji atrybutów litera "a" w ikonie jest symbolem zastępczym, który można przypisać odpowiedniemu atrybutowi. Znak ten użytkownik może zastąpić dowolnym wybranym znakiem.


Funkcje atrybutów

Ikona akcentu ostrego

Akcent ostry

Wstawia symbol zastępczy z akcentem ostrym. Można także wpisać acute <?> w oknie Polecenia.

Ikona grawisu

Grawis

Wstawia symbol zastępczy z grawis (akcent słaby). Można także wpisać grave <?> w oknie Polecenia.

Ikona odwróconego daszka

Odwrócony akcent przeciągły

Wstawia symbol zastępczy z odwróconym akcentem przeciągłym ("znak wyboru"). Można także wpisać check <?> w oknie Polecenia.

Ikona brewisa

Brewis

Wstawia symbol zastępczy z brewis. Można także wpisać breve <?> w oknie Polecenia.

Ikona kółka

Kółko

Wstawia symbol zastępczy, nad którym znajduje się kółko. Można także wpisać circle <?> w oknie Polecenia.

Ikona srzałki wektora

Strzałka wektora

Wstawia symbol zastępczy ze strzałką wektora. Można także wpisać vec <?> w oknie Polecenia.

Ikona strzałki harpuna

Strzała harpuna

Wstaw element zastępczy ze strzałką harpuna. Możesz także wpisać harpoon <?> w oknie Polecenia.

Ikona tyldy

Tylda

Wstawia symbol zastępczy z tyldą. Można także wpisać tilde <?> w oknie Polecenia.

Ikona daszka

Akcent przeciągły

Wstawia symbol zastępczy z akcentem przeciągłym ("daszek"). Można także wpisać hat <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona linii nad (słupka)

Linia nad (słupek)

Wstawia linię ("słupek") nad symbolem zastępczym. Można także wpisać bar <?> w oknie Polecenia.

Ikona kropki

Kropka

Wstawia symbol zastępczy, nad którym znajduje się kropka. Można także wpisać dot <?> w oknie Polecenia.

Ikona szerokiej strzałki wektora

Szeroka strzałka wektora

Wstawia szeroką strzałkę wektora z symbolem zastępczym. Można także wpisać widevec w oknie Polecenia.

Ikona szerokiej strzałi harpuna

Szeroka strzałka harpuna

Wstawia szeroką strzałkę harpuna z symbolem zastępczym. Możesz także wpisać wideharpoon w oknie Polecenia.

Ikona szerokiej tyldy

Szeroka tylda

Wstawia szeroką tyldę z symbolem zastępczym. Można także wpisać widetilde bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona daszka

Szeroki akcent przeciągły

Wstawia szeroki akcent przeciągły ("daszek") z symbolem zastępczym. Można także wpisać widehat w oknie Polecenia.

Ikona dwóch kropek

Dwie kropki

Wstawia symbol zastępczy, nad którym znajdują się dwie kropki. Można także wpisać ddot <?> w oknie Polecenia.

Ikona linii nad

Linia nad

Wstawia linię nad znakiem zastępczym. Można także wpisać overline <?> w oknie Polecenia. Długość linii zostanie automatycznie ustawiona.

Ikona linii pod

Linia pod

Wstawia linię pod znakiem zastępczym. Można także wpisać underline <?> w oknie Polecenia.

Ikona przekreślenia

Przekreślenie

Wstawia przekreślony symbol zastępczy. Można także wpisać overstrike <?> w oknie Polecenia.

Ikona trzech kropek

Trzy kropki

Wstawia trzy kropki nad znakiem zastępczym. Można także wpisać dddot <?> w oknie Polecenia.

Ikona przezroczystej

Przezroczysta

Wstawia symbol zastępczy znaku przezroczystego. Ten znak jest wstawiany w miejscu, w którym znajduje się litera "a", ale ta litera nie jest wyświetlana. Można także wpisać phantom <?> w oknie Polecenia.

Ikona

Pogrubiona

Wstawia pogrubiony symbol zastępczy. Można także wpisać bold <?> w oknie Polecenia.

Ikona

Kursywa

Wstawia symbol zastępczy pisany kursywą. Można także wpisać ital <?> lub italic <?> w oknie Polecenia.

Ikona

Zmień rozmiar

Wstawia polecenie modyfikowania rozmiaru czcionki z dwoma symbolami zastępczymi. Pierwszy symbol zastępczy dotyczy rozmiaru czcionki (np. 12), a drugi zawiera tekst. W prawidłowej strukturze wartości muszą być rozdzielone spacją. Można również wpisać polecenie size <?> <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Zmień czcionkę

Wstawia polecenie zmieniania typu czcionki z dwoma symbolami zastępczymi. Zastąp pierwszy symbol zastępczy nazwą jednej z czcionek niestandardowych, Serif, Sans lub Fixed. Zastąp drugi symbol zastępczy tekstem. Można także wpisać polecenie font<?><?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Użyj polecenia color, aby zmienić kolor formuły. Wpisz polecenie color, a następnie wpisz nazwę koloru (dostępne są następujące kolory: biały, czarny, seledynowy, purpurowy, czerwony, niebieski, zielony i żółty), formułę, znak lub ciąg znaków. Po wprowadzeniu polecenia color green size 20 a uzyskuje się zieloną literę "a" o rozmiarze 20.

Polecenia nbold i nitalic usuwają pogrubienie lub kursywę ze składników formuły. Na przykład aby usunąć kursywę z litery x w formule 5 x + 3=28, należy wpisać polecenie nitalic przed znakiem x, tj. 5 nitalic x + 3=28.

Ikona notatki

Atrybuty "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" i "vec" mają stałe rozmiary. Ich szerokości lub długości nie można ustawić, jeśli znajdują się nad długim symbolem.


Aby zmienić rozmiar, można użyć polecenia size n, +n, -n, *n i /n , gdzie n jest symbolem zastępczym. Ta metoda jest przydatna, jeśli rozmiar podstawowy formuły zmienia się. Polecenia size +n i size -n zmieniają rozmiar punktu, a polecenia size *n i size /n zmieniają rozmiar o określoną wartość procentową. Na przykład polecenie size *1.17 powoduje zwiększenie rozmiaru znaku o dokładnie 17%.

Ikona ostrzeżenia

Należy zwrócić uwagę, że w niektórych wpisach trzeba stosować spacje w celu zachowania prawidłowej struktury. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy określa się atrybuty o stałych wartościach, a nie symbole zastępcze.


Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania w programie LibreOffice Math, zobacz Nawiasy i grupowanie.

Informacje na temat atrybutów, indeksów i wykładników oraz skalowania można skuteczniej zapewnić odpowiednią strukturę dokumentów.

Prosimy o wsparcie!