Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Atrybuty

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Atrybuty.


Poniżej znajduje się lista wszystkich atrybutów dostępnych w programie LibreOffice Math. Symbol obok atrybutu oznacza, że atrybut jest dostępny w panelu Elementy (Widok – Elementy) lub w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Ikona notatki

W opisach poniższych funkcji atrybutów litera "a" w ikonie jest symbolem zastępczym, który można przypisać odpowiedniemu atrybutowi. Znak ten użytkownik może zastąpić dowolnym wybranym znakiem.


Funkcje atrybutów

Acute accent Icon

Akcent ostry

Wstawia symbol zastępczy z akcentem ostrym. Można także wpisać acute <?> w oknie Polecenia.

Grave accent Icon

Grawis

Wstawia symbol zastępczy z grawis (akcent słaby). Można także wpisać grave <?> w oknie Polecenia.

Reverse Circumflex Icon

Odwrócony akcent przeciągły

Wstawia symbol zastępczy z odwróconym akcentem przeciągłym ("znak wyboru"). Można także wpisać check <?> w oknie Polecenia.

Breve Icon

Brewis

Wstawia symbol zastępczy z brewis. Można także wpisać breve <?> w oknie Polecenia.

Circle Icon

Kółko

Wstawia symbol zastępczy, nad którym znajduje się kółko. Można także wpisać circle <?> w oknie Polecenia.

Vector arrow Icon

Strzałka wektora

Wstawia symbol zastępczy ze strzałką wektora. Można także wpisać vec <?> w oknie Polecenia.

Harpoon Arrow Icon

Harpoon arrow

Insert a placeholder with a harpoon arrow. You can also type harpoon <?> in the Commands window.

Tilde Icon

Tylda

Wstawia symbol zastępczy z tyldą. Można także wpisać tilde <?> w oknie Polecenia.

Circumflex Icon

Akcent przeciągły

Wstawia symbol zastępczy z akcentem przeciągłym ("daszek"). Można także wpisać hat <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Line above (bar) Icon

Linia nad (słupek)

Wstawia linię ("słupek") nad symbolem zastępczym. Można także wpisać bar <?> w oknie Polecenia.

Dot Icon

Kropka

Wstawia symbol zastępczy, nad którym znajduje się kropka. Można także wpisać dot <?> w oknie Polecenia.

Wide vector arrow Icon

Szeroka strzałka wektora

Wstawia szeroką strzałkę wektora z symbolem zastępczym. Można także wpisać widevec w oknie Polecenia.

Wide harpoon arrow Icon

Wide harpoon arrow

Inserts a wide harpoon arrow with a placeholder. You can also type wideharpoon in the Commands window.

Wide tilde Icon

Szeroka tylda

Wstawia szeroką tyldę z symbolem zastępczym. Można także wpisać widetilde bezpośrednio w oknie Polecenia.

Wide circumflex Icon

Szeroki akcent przeciągły

Wstawia szeroki akcent przeciągły ("daszek") z symbolem zastępczym. Można także wpisać widehat w oknie Polecenia.

Double dot Icon

Dwie kropki

Wstawia symbol zastępczy, nad którym znajdują się dwie kropki. Można także wpisać ddot <?> w oknie Polecenia.

Line over Icon

Linia nad

Wstawia linię nad znakiem zastępczym. Można także wpisać overline <?> w oknie Polecenia. Długość linii zostanie automatycznie ustawiona.

Line below Icon

Linia pod

Wstawia linię pod znakiem zastępczym. Można także wpisać underline <?> w oknie Polecenia.

Line through (overstrike) Icon

Przekreślenie

Wstawia przekreślony symbol zastępczy. Można także wpisać overstrike <?> w oknie Polecenia.

Triple dot Icon

Trzy kropki

Wstawia trzy kropki nad znakiem zastępczym. Można także wpisać dddot <?> w oknie Polecenia.

Transparent Icon

Przezroczysta

Wstawia symbol zastępczy znaku przezroczystego. Ten znak jest wstawiany w miejscu, w którym znajduje się litera "a", ale ta litera nie jest wyświetlana. Można także wpisać phantom <?> w oknie Polecenia.

Icon

Pogrubiona

Wstawia pogrubiony symbol zastępczy. Można także wpisać bold <?> w oknie Polecenia.

Icon

Kursywa

Wstawia symbol zastępczy pisany kursywą. Można także wpisać ital <?> lub italic <?> w oknie Polecenia.

Icon

Zmień rozmiar

Wstawia polecenie modyfikowania rozmiaru czcionki z dwoma symbolami zastępczymi. Pierwszy symbol zastępczy dotyczy rozmiaru czcionki (np. 12), a drugi zawiera tekst. W prawidłowej strukturze wartości muszą być rozdzielone spacją. Można również wpisać polecenie size <?> <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Icon

Zmień czcionkę

Wstawia polecenie zmieniania typu czcionki z dwoma symbolami zastępczymi. Zastąp pierwszy symbol zastępczy nazwą jednej z czcionek niestandardowych, Serif, Sans lub Fixed. Zastąp drugi symbol zastępczy tekstem. Można także wpisać polecenie font<?><?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Użyj polecenia color, aby zmienić kolor formuły. Wpisz polecenie color, a następnie wpisz nazwę koloru (dostępne są następujące kolory: biały, czarny, seledynowy, purpurowy, czerwony, niebieski, zielony i żółty), formułę, znak lub ciąg znaków. Po wprowadzeniu polecenia color green size 20 a uzyskuje się zieloną literę "a" o rozmiarze 20.

Polecenia nbold i nitalic usuwają pogrubienie lub kursywę ze składników formuły. Na przykład aby usunąć kursywę z litery x w formule 5 x + 3=28, należy wpisać polecenie nitalic przed znakiem x, tj. 5 nitalic x + 3=28.

Ikona notatki

Atrybuty "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" i "vec" mają stałe rozmiary. Ich szerokości lub długości nie można ustawić, jeśli znajdują się nad długim symbolem.


Aby zmienić rozmiar, można użyć polecenia size n, +n, -n, *n i /n , gdzie n jest symbolem zastępczym. Ta metoda jest przydatna, jeśli rozmiar podstawowy formuły zmienia się. Polecenia size +n i size -n zmieniają rozmiar punktu, a polecenia size *n i size /n zmieniają rozmiar o określoną wartość procentową. Na przykład polecenie size *1.17 powoduje zwiększenie rozmiaru znaku o dokładnie 17%.

Ikona ostrzeżenia

Należy zwrócić uwagę, że w niektórych wpisach trzeba stosować spacje w celu zachowania prawidłowej struktury. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy określa się atrybuty o stałych wartościach, a nie symbole zastępcze.


For more information about formatting in LibreOffice Math, see Brackets and Grouping.

Informacje na temat atrybutów, indeksów i wykładników oraz skalowania można skuteczniej zapewnić odpowiednią strukturę dokumentów.

Please support us!