Nawiasy

Możesz wybierać spośród różnych typów nawiasów, aby stworzyć formułę LibreOffice Math. Typy nawiasów są wyświetlane w dolnej części panelu Elementy. Nawiasy te są również wymienione w menu kontekstowym okna Polecenia. Wszystkie nawiasy, których nie ma w panelu Elementy ani w menu kontekstowym, można wpisać ręcznie w oknie Polecenia.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Nawiasy

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Nawiasy.


Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych typów nawiasów. Ikona obok typu nawiasu oznacza, że jest on dostępny w panelu Elementy (Widok – Elementy) lub w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Typy nawiasów

Ikona

Nawiasy okrągłe

Wstawia symbol zastępczy w zwykłych nawiasach okrągłych. Można także wpisać (<?>) w oknie Polecenia.

Ikona

Nawiasy kwadratowe

Wstawia symbol zastępczy w nawiasach kwadratowych. Można także wpisać [<?>] w oknie Polecenia.

Ikona

Podwójne nawiasy kwadratowe

Wstawia symbol zastępczy w podwójnych nawiasach kwadratowych. Można także wpisać ldbracket <?> rdbracket w oknie Polecenia.

Ikona

Nawiasy klamrowe

Wstawia symbol zastępczy w nawiasy klamrowe. Możesz także wpisać lbrace<?>rbrace bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Pojedyncze kreski pionowe

Wstawia symbol zastępczy w kreskach pionowych. Można także wpisać lline <?> rline bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Podwójne kreski pionowe

Wstawia symbol zastępczy w podwójnych kreskach pionowych. Można także wpisać ldline <?> rdline bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Nawiasy kątowe

Wstawia symbol zastępczy w nawiasach kątowych. Można także wpisać langle <?> rangle w oknie Polecenia.

Ikona

Nawiasy operatora

Wstawia symbol zastępczy w nawiasach operatora. Można także wpisać langle <?> mline <?> rangle w oknie Polecenia.

Ikona

Nawiasy grupujące

Wstawia nawiasy grupujące. Można także wpisać {<?>} w oknie Polecenia.

Ikona

Nawiasy okrągłe (skalowalne)

Wstawia skalowalne nawiasy okrągłe z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać left(<?> right) w oknie Polecenia.

Ikona

Nawiasy kwadratowe (skalowalne)

Wstawia skalowalne nawiasy kwadratowe z symbolami zastępczymi. Można także wpisać left[<?> right] w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasów jest ustawiany automatycznie.

Ikona

Podwójne nawiasy kwadratowe (skalowalne)

Wstawia skalowalne, podwójne nawiasy kwadratowe z symbolami zastępczymi. Można także wpisać left ldbracket <?> right rdbracket bezpośrednio w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasu jest ustawiany automatycznie.

Ikona nawiasów klamrowych (skalowalnych)

Nawiasy klamrowe (skalowalne)

Wstawia skalowalne nawiasy klamrowe z symbolami zastępczymi. Można także wpisać left lbrace <?> right rbrace w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasów jest ustawiany automatycznie.

Ikona pojedynczych kresek pionowych (skalowalnych)

Pojedyncze kreski pionowe (skalowalne)

Wstawia skalowalne, pojedyncze kreski pionowe z symbolem zastępczym. Można także wpisać left lline <?> right rline w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasów jest ustawiany automatycznie.

Ikona podwójnych kresek pionowych (skalowalnych)

Podwójne kreski pionowe (skalowalne)

Wstawia skalowalne, podwójne kreski pionowe z symbolem zastępczym. Można także wpisać left ldline <?> right rdline w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasów jest ustawiany automatycznie.

Ikona nawiasów kątowych (skalowalnych)

Nawiasy kątowe (skalowalne)

Wstawia skalowalne nawiasy kątowe z symbolem zastępczym. Można także wpisać left langle <?> right rangle w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasów jest ustawiany automatycznie.

Ikona nawiasów operatora (skalowalnych)

Nawiasy operatora (skalowalne)

Wstawia skalowalne nawiasy operatora z symbolami zastępczymi. Można także wpisać left langle <?> mline <?> right rangle w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasu jest ustawiany automatycznie.

Ikona nawiasów klamrowych górnych (skalowalnych)

Nawiasy klamrowe górne (skalowalne)

Wstawia skalowalny nawias klamrowy poziomy górny z symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?> overbrace <?> w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasu jest ustawiany automatycznie.

Ikona nawiasów klamrowych dolnych (skalowalnych)

Nawiasy klamrowe dolne (skalowalne)

Wstawia skalowalny nawias klamrowy poziomy dolny z symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?> underbrace <?> w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasu jest ustawiany automatycznie.

Aby wstawić nawiasy dolnego ograniczenia, wpisz lfloor<?>rfloor bezpośrednio w oknie Polecenia.

Aby wstawić nawiasy górne (daszki), wpisz lceil<?>rceil bezpośrednio w oknie Polecenia.

Aby wstawić skalowalne nawiasy dolnego ograniczenia, wpisz left lfloor<?>right rfloor bezpośrednio w oknie Polecenia.

Aby wstawić skalowalne nawiasy górne (daszki), wpisz left lceil<?>right rceil bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona wskazówki

Rozmiar nawiasów jest ustawiany automatycznie po wpisaniu parametrów left i right przed poleceniem nawiasu, na przykład left(a over b right). Rozmiar i rozmieszczenie nawiasów można także ustawić, wybierając Format - Odstępy - Kategoria - Nawiasy i ustawiając odpowiednie wartości procentowe. Zaznacz pole wyboru Skaluj wszystkie nawiasy, aby zastosować zmiany do wszystkich nawiasów w formule.


Można także używać nawiasów pojedynczych. W tym celu przed poleceniem należy wpisać ukośnik \. Na przykład po wpisaniu \[ pojawi się lewy nawias kwadratowy, ale nie będzie wyświetlany nawias prawy. Ta funkcja jest przydatna przy tworzeniu nawiasów odwróconych lub tworzeniu przedziałów. Należy pamiętać, że nawiasów, które nie zmieniają rozmiaru, można używać indywidualnie. Do zmiany rozmiaru służy polecenie size.

Nawiasy pojedyncze - przykłady

Nawiasy nieskalowalne:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

W przypadku nawiasów skalowanych użyj none jako nazwy nawiasu

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Ikona notatki

Instrukcja phantom zapewnia, że ostatni nawias ma właściwy rozmiar.


Ikona ostrzeżenia

Należy pamiętać o wstawianiu spacji (odstępów) między elementami podczas wprowadzania ich bezpośrednio w oknie Polecenia. Dzięki temu zostanie zachowana prawidłowa struktura.


Przydatne informacje na temat indeksów i wykładników oraz zmieniania rozmiaru są pomocne w skutecznym tworzeniu formuł. Więcej informacji na temat nawiasów można znaleźć w temacie Nawiasy i grupowanie.

Prosimy o wsparcie!