Nawiasy

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Nawiasy

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Nawiasy.


Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych typów nawiasów. Ikona obok typu nawiasu oznacza, że jest on dostępny w panelu Elementy (Widok – Elementy) lub w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Typy nawiasów

Icon

Nawiasy okrągłe

Wstawia symbol zastępczy w zwykłych nawiasach okrągłych. Można także wpisać () w oknie Polecenia.

Icon

Nawiasy kwadratowe

Wstawia symbol zastępczy w nawiasach kwadratowych. Można także wpisać [] w oknie Polecenia.

Icon

Podwójne nawiasy kwadratowe

Wstawia symbol zastępczy w podwójnych nawiasach kwadratowych. Można także wpisać ldbracket rdbracket w oknie Polecenia.

Icon

Nawiasy klamrowe

Inserts a placeholder within braces (curly brackets). You can also type lbracerbrace directly in the Commands window.

Icon

Pojedyncze kreski pionowe

Wstawia symbol zastępczy w kreskach pionowych. Można także wpisać lline rline bezpośrednio w oknie Polecenia.

Icon

Podwójne kreski pionowe

Wstawia symbol zastępczy w podwójnych kreskach pionowych. Można także wpisać ldline rdline bezpośrednio w oknie Polecenia.

Icon

Nawiasy kątowe

Wstawia symbol zastępczy w nawiasach kątowych. Można także wpisać langle rangle w oknie Polecenia.

Icon

Nawiasy operatora

Wstawia symbol zastępczy w nawiasach operatora. Można także wpisać langle mline rangle w oknie Polecenia.

Icon

Nawiasy grupujące

Wstawia nawiasy grupujące. Można także wpisać {} w oknie Polecenia.

Icon

Nawiasy okrągłe (skalowalne)

Wstawia skalowalne nawiasy okrągłe z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać left( right) w oknie Polecenia.

Icon

Nawiasy kwadratowe (skalowalne)

Wstawia skalowalne nawiasy kwadratowe z symbolami zastępczymi. Można także wpisać left[ right] w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasów jest ustawiany automatycznie.

Icon

Podwójne nawiasy kwadratowe (skalowalne)

Wstawia skalowalne, podwójne nawiasy kwadratowe z symbolami zastępczymi. Można także wpisać left ldbracket right rdbracket bezpośrednio w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasu jest ustawiany automatycznie.

Braces (scalable) Icon

Nawiasy klamrowe (skalowalne)

Wstawia skalowalne nawiasy klamrowe z symbolami zastępczymi. Można także wpisać left lbrace right rbrace w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasów jest ustawiany automatycznie.

Single vertical bars (scalable) Icon

Pojedyncze kreski pionowe (skalowalne)

Wstawia skalowalne, pojedyncze kreski pionowe z symbolem zastępczym. Można także wpisać left lline right rline w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasów jest ustawiany automatycznie.

Double vertical bars (scalable) Icon

Podwójne kreski pionowe (skalowalne)

Wstawia skalowalne, podwójne kreski pionowe z symbolem zastępczym. Można także wpisać left ldline right rdline w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasów jest ustawiany automatycznie.

Angle brackets (scalable) Icon

Nawiasy kątowe (skalowalne)

Wstawia skalowalne nawiasy kątowe z symbolem zastępczym. Można także wpisać left langle right rangle w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasów jest ustawiany automatycznie.

Operator brackets (scalable) Icon

Nawiasy operatora (skalowalne)

Wstawia skalowalne nawiasy operatora z symbolami zastępczymi. Można także wpisać left langle mline right rangle w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasu jest ustawiany automatycznie.

Brace top (scalable) Icon

Nawiasy klamrowe górne (skalowalne)

Wstawia skalowalny nawias klamrowy poziomy górny z symbolami zastępczymi. Można także wpisać overbrace w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasu jest ustawiany automatycznie.

Brace bottom (scalable) Icon

Nawiasy klamrowe dolne (skalowalne)

Wstawia skalowalny nawias klamrowy poziomy dolny z symbolami zastępczymi. Można także wpisać underbrace w oknie Polecenia. Rozmiar nawiasu jest ustawiany automatycznie.

Aby wstawić nawiasy dolnego ograniczenia, wpisz lfloorrfloor bezpośrednio w oknie Polecenia.

Aby wstawić nawiasy górne (daszki), wpisz lceilrceil bezpośrednio w oknie Polecenia.

Aby wstawić skalowalne nawiasy dolnego ograniczenia, wpisz left lfloorright rfloor bezpośrednio w oknie Polecenia.

Aby wstawić skalowalne nawiasy górne (daszki), wpisz left lceilright rceil bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona wskazówki

Rozmiar nawiasów jest ustawiany automatycznie po wpisaniu parametrów left i right przed poleceniem nawiasu, na przykład left(a over b right). Rozmiar i rozmieszczenie nawiasów można także ustawić, wybierając Format - Odstępy - Kategoria - Nawiasy i ustawiając odpowiednie wartości procentowe. Zaznacz pole wyboru Skaluj wszystkie nawiasy, aby zastosować zmiany do wszystkich nawiasów w formule.


Można także używać nawiasów pojedynczych. W tym celu przed poleceniem należy wpisać ukośnik \. Na przykład po wpisaniu \[ pojawi się lewy nawias kwadratowy, ale nie będzie wyświetlany nawias prawy. Ta funkcja jest przydatna przy tworzeniu nawiasów odwróconych lub tworzeniu przedziałów. Należy pamiętać, że nawiasów, które nie zmieniają rozmiaru, można używać indywidualnie. Do zmiany rozmiaru służy polecenie size.

Nawiasy pojedyncze - przykłady

Nawiasy nieskalowalne:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

Jako nazwy nawiasów nieskalowalnych należy użyć none

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Ikona notatki

Dzięki instrukcji phantom ostatni nawias ma właściwy rozmiar.


Ikona ostrzeżenia

Należy pamiętać o wstawianiu spacji (odstępów) między elementami podczas wprowadzania ich bezpośrednio w oknie Polecenia. Dzięki temu zostanie zachowana prawidłowa struktura.


Przydatne informacje na temat indeksów i wykładników oraz zmieniania rozmiaru są pomocne w skutecznym tworzeniu formuł. Więcej informacji na temat nawiasów można znaleźć w temacie Nawiasy i grupowanie.

Please support us!