Funkcje

Wybierz funkcję w dolnej części panelu Elementy. Te funkcje są również wymienione w menu kontekstowym okna Polecenia. Wszelkie funkcje, których nie ma w panelu Elementy, należy wpisać ręcznie w oknie Polecenia.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Funkcje

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Funkcje.


Poniżej znajduje się lista wszystkich funkcji, które można wyświetlić w panelu Elementy. Symbol obok funkcji oznacza, że funkcja jest dostępna w panelu Elementy (Widok – Elementy) lub w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Lista funkcji

Ikona naturalnej funkcji wykładniczej

Naturalna funkcja wykładnicza

Wstawia naturalną funkcję wykładniczą. Można także wpisać func e^<?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona logarytmu naturalnego

Logarytm naturalny

Wstawia logarytm naturalny (o podstawie e) z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać ln(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona funkcji wykładniczej

Funkcja wykładnicza

Wstawia funkcję wykładniczą z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać exp(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona logarytmu

Logarytm

Wstawia logarytm zwykły (o podstawie 10) z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać log(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona potęgi

Potęga

Wstawia wartość x podniesioną do potęgi y. Można także wpisać <?>^{<?>} w oknie Polecenia. Znak ^ można zastąpić ciągiem rsup lub sup.

Ikona sinusa

Sinus

Wstawia funkcję sinus z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać sin(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona cosinusa

Cosinus

Wstawia funkcję cosinus z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać cos(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona tangensa

Tangens

Wstawia funkcję tangens z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać tan(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona tangensa

Cotangens

Wstawia funkcję cotangens z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać cot(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona sinusa hiperbolicznego

Sinus hiperboliczny

Wstawia funkcję sinus hiperboliczny z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać sinh(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona pierwiastka kwadratowego

Pierwiastek kwadratowy

Wstawia symbol pierwiastka kwadratowego z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać sqrt(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona cosinusa hiperbolicznego

Cosinus hiperboliczny

Wstawia symbol funkcji cosinus hiperboliczny z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać cosh(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona tangensa hiperbolicznego

Tangens hiperboliczny

Wstawia symbol funkcji tangens hiperboliczny z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać tanh(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona cotangensa hiperbolicznego

Cotangens hiperboliczny

Wstawia symbol funkcji cotangens hiperboliczny z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać coth(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona pierwiastka n-tego stopnia

Pierwiastek n-tego stopnia

Wstawia funkcję pierwiastka n-tego stopnia z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać nroot n x w oknie Polecenia.

Ikona arcusa sinusa

Arcus sinus

Wstawia funkcję arcus sinus z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać arcsin(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona arcusa cosinusa

Arcus cosinus

Wstawia symbol funkcji arcus cosinus z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać arccos(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona arcusa tangensa

Arcus tangens

Wstawia funkcję arcus tangens z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać arctan(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona arcusa cotangensa

Arcus cotangens

Wstawia funkcję arcus cotangens z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać arccot(<?>) bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona wartości bezwzględnej

Wartość bezwzględna

Wstawia znak wartości bezwzględnej z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać abs(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona area sinusa hiperbolicznego

Area sinus hiperboliczny

Wstawia funkcję area sinus hiperboliczny z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać arsinh(<?>) bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona area cosinusa hiperbolicznego

Area cosinus hiperboliczny

Wstawia funkcję area cosinus hiperboliczny z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać arcosh(<?>) bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona area tangensa hiperbolicznego

Area tangens hiperboliczny

Wstawia funkcję area tangens hiperboliczny z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać artanh(<?>) bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona area cotangensa hiperbolicznego

Area cotangens hiperboliczny

Wstawia funkcję area cotangens hiperboliczny z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać arcoth(<?>) bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona silni

Silnia

Wstawia znak silni z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać fact <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona wskazówki

Do funkcji można również przypisać indeks lub wykładnik. Na przykład wpisanie sin^2x daje w wyniku funkcję „sinus do potęgi 2x”.


Ikona ostrzeżenia

Należy pamiętać, że podczas ręcznego wpisywania funkcji w oknie Polecenia w niektórych funkcjach są wymagane spacje (na przykład abs 5=5; abs -3=3).


Prosimy o wsparcie!