Relacje

Możesz wybierać spośród różnych relacji, aby uporządkować swoją formułę LibreOffice Math. Funkcje relacji są wyświetlane w dolnej części panelu Elementy. Lista znajduje się również w menu kontekstowym okna Polecenia. Wszystkie relacje, które nie są zawarte w panelu Elementy lub w menu kontekstowym, można wpisać ręcznie w oknie Polecenia.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Relacje

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Relacje.


Poniżej znajduje się pełna lista relacji. Symbol obok nazwy relacji oznacza, że operator jest dostępny w panelu Elementy (wybierz Widok – Elementy) lub w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Relacje:

Ikona jest równe

jest równe

Wstawia znak równości (=) z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?> = <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona różnego od

różne od

Ikona lub polecenie neq służy do wstawiania znaku nierówności z dwoma symbolami wieloznacznymi. Można także wpisać polecenie <?> neq <?> w oknie Polecenia.

Ikona identyczny z

identyczny z

Wstawia relację identyczny z (podobieństwa) z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać polecenie <?> equiv <?> w oknie Polecenia.

Ikona prostopadłe

prostopadłe

Wstawia znak relacji prostopadłe (kąt prosty) z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać polecenie <?> ortho <?> w oknie Polecenia.

Ikona dzieli

dzieli

Wstawia znak dzieli. Można także wpisać <?> divides <?> w oknie Polecenia.

Ikona nie dzieli

nie dzieli

Wstawia znak nie dzieli. Można także wpisać <?>ndivides<?> w oknie Polecenia.

Ikona mniejsze niż

mniejsze niż

Wstawia relację mniejszy niż. Można także wpisać <?>lt<?> lub <?> < <?> w oknie Polecenia.

Ikona większe niż

większy niż

Wstawia relację większy niż. Można także wpisać <?> gt <?> lub <?> > <?> w oknie Polecenia.

Ikona w przybliżeniu równe

w przybliżeniu równe

Wstawia relację w przybliżeniu równe z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?> approx <?> w oknie Polecenia.

Ikona równolegle do

równolegle do

Wstawia relację równolegle do z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>parallel<?> w oknie Polecenia.

Ikona mniejsze lub równe (pochylone)

mniejsze lub równe (pochylone)

Wstawia relację mniejsze lub równe z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?> leslant <?> w oknie Polecenia.

Ikona większe lub równe (pochylone)

większe lub równe (pochylone)

Wstawia relację większe lub równe z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>geslant<?> w oknie Polecenia.

Ikona podobne lub równe

podobne lub równe

Wstawia relację podobne lub równe z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>simeq<?> w oknie Polecenia.

Ikona proporcjonalne do

proporcjonalne do

Wstawia relację proporcjonalne do z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?> prop <?> w oknie Polecenia.

Ikona mniejsze lub równe

mniejsze lub równe

Wstawia relację mniejsze lub równe z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?> le <?> lub <?> <= <?> w oknie Polecenia.

Ikona większe niż lub równe

większe niż lub równe

Wstawia relację większe niż lub równe z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?> ge <?> lub <?> >= <?> w oknie Polecenia.

Ikona podobny do

podobny do

Ta ikona służy do wstawiania relacji podobny do z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>sim<?> w oknie Polecenia.

Ikona dąży do

dąży do

Wstawia symbol relacji dąży do z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?> toward <?> w oknie Polecenia.

Ikona podwójna strzałka w lewo

podwójna strzałka w lewo

Wstawia strzałkę relacji logicznej z podwójną kreską skierowaną w lewo. Można także wpisać dlarrow w oknie Polecenia.

Ikona podwójna strzałka w lewo i prawo

podwójna strzałka w lewo i prawo

Wstawia strzałkę relacji logicznej z podwójną kreską skierowaną w lewo i prawo z dwoma operatorami. Można także wpisać dlrarrow w oknie Polecenia.

Ikona podwójna strzałka w prawo

podwójna strzałka w prawo

Wstawia strzałkę relacji logicznej z podwójną kreską skierowaną w prawo z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać drarrow w oknie Polecenia.

Ikona poprzedza

poprzedza

Wstawia logiczny operator poprzedza z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać prec w oknie Polecenia.

Ikona następuje po

następuje po

Wstawia logiczny operator nstępuje po z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać succ w oknie Polecenia.

Ikona nie poprzedza

nie poprzedza

Wstawia logiczny operator nie poprzedza z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać nprec w oknie Polecenia.

Ikona nie następuje po

nie następuje po

Wstawia logiczny operator nie następuje po z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać nsucc w oknie Polecenia.

Ikona poprzedza lub równe

poprzedza lub równe

Wstawia logiczny operator poprzedza lub równe z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać preccurlyeq w oknie Polecenia.

Ikona następuje po lub równe

następuje po lub równe

Wstawia logiczny operator następuje po lub równe z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać succcurlyeq w oknie Polecenia.

Ikona poprzedza lub równoważne

poprzedza lub równoważne

Wstawia logiczny operator poprzedza lub równoważne z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać precsim w oknie Polecenia.

Ikona następuje po lub równoważne

następuje po lub równoważne

Wstawia logiczny operator następuje po lub równoważne z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać succsim w oknie Polecenia.

Aby utworzyć relację dużo większy niż z dwoma symbolami zastępczymi, wpisz <?> gg <?> lub >> w oknie Polecenia.

Wpisz ll lub << w oknie Polecenia, aby wstawić w formule relację dużo mniejszy niż.

Relację określone jako z dwoma symbolami zastępczymi wstawia się, wpisując polecenie <?>def<?>.

Wstaw znak odpowiedniości obraz z dwoma symbolami zastępczymi, wpisując <?>transl<?> w oknie Polecenia.

Polecenie <?>transr<?> służy do wstawiania znaku odpowiedniości oryginał z dwoma symbolami zastępczymi.

Ikona ostrzeżenia

Przy ręcznym wpisywaniu informacji w oknie Polecenia należy pamiętać, że część operatorów wymaga spacji, aby struktura była poprawna. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy określa się wartości, a nie symbole zastępcze. Na przykład w przypadku relacji "jest znacznie większe" należy wpisać 10 gg 1 lub a gg b.


Prosimy o wsparcie!