Operatory jedno- i dwuargumentowe

Możesz wybrać różne operatory jednoargumentowe i binarne, aby utworzyć formułę matematyczną LibreOffice Math. Jednoargumentowe odnoszą się do operatorów, które wpływają na jeden symbol zastępczy. Binarne odnoszą się do operatorów łączących dwa symbole zastępcze. W dolnym obszarze panelu Elementy wyświetlane są poszczególne operatory. Menu kontekstowe okna Polecenia zawiera również listę tych operatorów, jak również operatorów dodatkowych. Jeśli potrzebujesz operator, którego nie ma w panelu Elementy, użyj menu kontekstowego lub wpisz go bezpośrednio w oknie Polecenia.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz Operatory jedno- i dwuargumentowe

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Operatory jedno- lub dwuargumentowe.


Poniżej znajduje się pełna lista dostępnych operatorów jedno- i dwuargumentowych. Symbol obok operatora oznacza, że operator jest dostępny w panelu Elementy (Widok – Elementy) lub w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Operatory jedno- i dwuargumentowe

Ikona plusa

Plus

Wstawia znak plus z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać + <?> w oknie Polecenia.

Ikona minusa

Minus

Wstawia znak minus z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać -<?> w oknie Polecenia.

Ikona plusa/minusa

Plus/Minus

Wstawia znak plus/minus z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać +-<?> w oknie Polecenia.

Ikona plusa/minusa

Minus/Plus

Wstawia znak minus/plus z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać -+<?> w oknie Polecenia.

Ikona dodawania (plusa)

Dodawanie (plus)

Wstawia znak plus z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>+<?> w oknie Polecenia.

Ikona mnożenia (kropka)

Mnożenie (kropka)

Wstawia kropkę z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>cdot<?> w oknie Polecenia.

Ikona mnożenia (x).

Mnożenie (x)

Wstawia znak mnożenia 'x' z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>times<?> w oknie Polecenia.

Ikona mnożenia (*)

Mnożenie (gwiazdka)

Wstawia znak mnożenia (gwiazdkę) z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>*<?> w oknie Polecenia.

Ikona odejmowania

Odejmowanie

Wstawia znak odejmowania z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>-<?> w oknie Polecenia.

Ikona dzielenia (ułamek)

Dzielenie (ułamek)

Wstawia ułamek z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>over<?> w oknie Polecenia.

Ikona dzielenia

Dzielenie

Wstawia znak dzielenia z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>div<?> w oknie Polecenia.

Ikona dzielenia (ukośnik)

Dzielenie (kreska ukośna)

Wstawia ukośnik '/' z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>/<?> w oknie Polecenia.

Ikona operatora logicznego NIE

Operator logiczny NIE

Wstawia znak logicznego NIE z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać neg<?> w oknie Polecenia.

Ikona operatora logicznego I

Operator logiczny I

Wstawia znak logicznego I z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>and<?> w oknie Polecenia.

Ikona operatora logicznego LUB

Operator logiczny LUB

Wstawia znak logicznego LUB z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>or<?> w oknie Polecenia.

Ikona złączenia

Złączenie

Wstawia znak łączenia z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać circ bezpośrednio w oknie Polecenia.

Można także wstawiać operatory jednoargumentowe definiowane przez użytkownika, wpisując polecenie uoper w oknie Polecenia, a po nim odpowiednią składnię znaku. Ta funkcja jest przydatna, jeśli w formule stosuje się znaki specjalne. Na przykład polecenie uoper %teta x umożliwia uzyskanie małej greckiej litery teta (składnik zestawu znaków aplikacji LibreOffice Math). Można także wstawiać znaki, których nie ma w zestawie znaków aplikacji LibreOffice, wybierając z Narzędzia - Symbole - Edycja.

Można także wstawiać polecenia dwuargumentowe definiowane przez użytkownika, wpisując polecenie boper w oknie Polecenia. Na przykład polecenie y boper %theta x umożliwia uzyskanie małej greckiej litery teta, przed którą występuje znak y, a po której występuje znak x. Można także wstawiać znaki, których nie ma w zestawie znaków aplikacji LibreOffice, wybierając polecenia Narzędzia - Symbole - Edycja.

Wpisując polecenie <?>oplus<?> w oknie Polecenia, w dokumencie wstawia się operator plus w kółku.

Wpisując polecenie <?>ominus<?> w oknie Polecenia, wstawia się operator minus w kółku.

Wpisując polecenie <?>odot<?> w oknie Polecenia, w formule wstawia się operator mnożenia w kółku.

Wpisując polecenie <?>odivide<?> w oknie Polecenia, w formule wstawia się operator dzielenia w kółku.

Wpisz a wideslash b w oknie Polecenia, aby wprowadzić dwa znaki z ukośnikiem (od dolnego lewego rogu do prawego górnego rogu) między nimi. Znaki są tak rozmieszczone, że wszystko, co znajduje się z lewej strony, jest nad ukośnikiem, a wszystko, co znajduje się z prawej strony, jest pod ukośnikiem. To polecenie jest także dostępne w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Wpisz a widebslash b w oknie Polecenia, aby wprowadzić dwa znaki z ukośnikiem (od górnego lewego rogu do prawego dolnego rogu) między nimi. Znaki są tak rozmieszczone, że wszystko, co znajduje się z lewej strony, jest pod ukośnikiem, a wszystko, co znajduje się z prawej strony, jest pod ukośnikiem. To polecenie jest także dostępne w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Wpisz sub lub sup w oknie Polecenia, aby dodać indeksy i potęgi do znaków w formule, np. a sub 2.

Ikona wskazówki

Aby użyć dwukropka ':' jako znaku dzielenia, wybierz polecenia Narzędzia - Symbole lub kliknij ikonę Symbole na pasku narzędzi. Kliknij przycisk Edycja w wyświetlonym oknie dialogowym, a następnie wybierz zestaw symboli Specjalne. Wprowadź nazwę opisową w polu tekstowym Symbol, np. "dzielenie", a następnie kliknij dwukropek w zestawie symboli. Kliknij kolejno przyciski Dodaj i OK. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Symbole. Teraz można korzystać z nowego symbolu (w tym wypadku dwukropka), wprowadzając jego nazwę w oknie Polecenia, np. a %divide b = c.


Ikona ostrzeżenia

Przy ręcznym wpisywaniu informacji w oknie Polecenia należy pamiętać, że część operatorów wymaga spacji między elementami, aby struktura była poprawna. Dotyczy w szczególności przypadków, gdy w operatorach są używane wartości, a nie symbole zastępcze, np. w celu utworzenia działania dzielenia 4 div 3 lub a div b.


Prosimy o wsparcie!