Operatory jedno- i dwuargumentowe

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz Operatory jedno- i dwuargumentowe

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Operatory jedno- lub dwuargumentowe.


Poniżej znajduje się pełna lista dostępnych operatorów jedno- i dwuargumentowych. Symbol obok operatora oznacza, że operator jest dostępny w panelu Elementy (Widok – Elementy) lub w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Operatory jedno- i dwuargumentowe

Plus Icon

Plus

Wstawia znak plus z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać + <?> w oknie Polecenia.

Minus Icon

Minus

Wstawia znak minus z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać -<?> w oknie Polecenia.

Plus/Minus Icon

Plus/Minus

Wstawia znak plus/minus z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać +-<?> w oknie Polecenia.

Minus/Plus Icon

Minus/Plus

Wstawia znak minus/plus z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać -+<?> w oknie Polecenia.

Addition (plus) Icon

Dodawanie (plus)

Wstawia znak plus z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>+<?> w oknie Polecenia.

Multiplication (dot) Icon

Mnożenie (kropka)

Wstawia kropkę z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>cdot<?> w oknie Polecenia.

Multiplication (x) Icon

Mnożenie (x)

Wstawia znak mnożenia 'x' z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>times<?> w oknie Polecenia.

Multiplication (*) Icon

Mnożenie (gwiazdka)

Wstawia znak mnożenia (gwiazdkę) z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>*<?> w oknie Polecenia.

Subtraction Icon

Odejmowanie

Wstawia znak odejmowania z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>-<?> w oknie Polecenia.

Division (Fraction) Icon

Dzielenie (ułamek)

Wstawia ułamek z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>over<?> w oknie Polecenia.

Division Icon

Dzielenie

Wstawia znak dzielenia z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>div<?> w oknie Polecenia.

Division (Slash) Icon

Dzielenie (kreska ukośna)

Wstawia ukośnik '/' z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>/<?> w oknie Polecenia.

Boolean NOT Icon

Operator logiczny NIE

Wstawia znak logicznego NIE z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać neg<?> w oknie Polecenia.

Boolean AND Icon

Operator logiczny I

Wstawia znak logicznego I z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>and<?> w oknie Polecenia.

Boolean OR Icon

Operator logiczny LUB

Wstawia znak logicznego LUB z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>or<?> w oknie Polecenia.

Concatenate Icon

Złączenie

Wstawia znak łączenia z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać circ bezpośrednio w oknie Polecenia.

Można także wstawiać operatory jednoargumentowe definiowane przez użytkownika, wpisując polecenie uoper w oknie Polecenia, a po nim odpowiednią składnię znaku. Ta funkcja jest przydatna, jeśli w formule stosuje się znaki specjalne. Na przykład polecenie uoper %teta x umożliwia uzyskanie małej greckiej litery teta (składnik zestawu znaków aplikacji LibreOffice Math). Można także wstawiać znaki, których nie ma w zestawie znaków aplikacji LibreOffice, wybierając z Narzędzia - Symbole - Edycja.

Można także wstawiać polecenia dwuargumentowe definiowane przez użytkownika, wpisując polecenie boper w oknie Polecenia. Na przykład polecenie y boper %theta x umożliwia uzyskanie małej greckiej litery teta, przed którą występuje znak y, a po której występuje znak x. Można także wstawiać znaki, których nie ma w zestawie znaków aplikacji LibreOffice, wybierając polecenia Narzędzia - Symbole - Edycja.

Wpisując polecenie <?>oplus<?> w oknie Polecenia, w dokumencie wstawia się operator plus w kółku.

Wpisując polecenie <?>ominus<?> w oknie Polecenia, wstawia się operator minus w kółku.

Wpisując polecenie <?>odot<?> w oknie Polecenia, w formule wstawia się operator mnożenia w kółku.

Wpisując polecenie <?>odivide<?> w oknie Polecenia, w formule wstawia się operator dzielenia w kółku.

Wpisz a wideslash b w oknie Polecenia, aby wprowadzić dwa znaki z ukośnikiem (od dolnego lewego rogu do prawego górnego rogu) między nimi. Znaki są tak rozmieszczone, że wszystko, co znajduje się z lewej strony, jest nad ukośnikiem, a wszystko, co znajduje się z prawej strony, jest pod ukośnikiem. To polecenie jest także dostępne w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Wpisz a widebslash b w oknie Polecenia, aby wprowadzić dwa znaki z ukośnikiem (od górnego lewego rogu do prawego dolnego rogu) między nimi. Znaki są tak rozmieszczone, że wszystko, co znajduje się z lewej strony, jest pod ukośnikiem, a wszystko, co znajduje się z prawej strony, jest pod ukośnikiem. To polecenie jest także dostępne w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Wpisz sub lub sup w oknie Polecenia, aby dodać indeksy i potęgi do znaków w formule, np. a sub 2.

Ikona wskazówki

Aby użyć dwukropka ':' jako znaku dzielenia, wybierz polecenia Narzędzia - Symbole lub kliknij ikonę Symbole na pasku narzędzi. Kliknij przycisk Edycja w wyświetlonym oknie dialogowym, a następnie wybierz zestaw symboli Specjalne. Wprowadź nazwę opisową w polu tekstowym Symbol, np. "dzielenie", a następnie kliknij dwukropek w zestawie symboli. Kliknij kolejno przyciski Dodaj i OK. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Symbole. Teraz można korzystać z nowego symbolu (w tym wypadku dwukropka), wprowadzając jego nazwę w oknie Polecenia, np. a %divide b = c.


Ikona ostrzeżenia

Przy ręcznym wpisywaniu informacji w oknie Polecenia należy pamiętać, że część operatorów wymaga spacji między elementami, aby struktura była poprawna. Dotyczy w szczególności przypadków, gdy w operatorach są używane wartości, a nie symbole zastępcze, np. w celu utworzenia działania dzielenia 4 div 3 lub a div b.


Please support us!