Elementy

Jest to lista operatorów, funkcji, symboli i opcji formatowania, które można wstawiać do formuły.

Kilka przykładów przedstawia zakres działań.

Okno zaznaczenia jest podzielone na dwie części. Kliknięcie symbolu w górnej części okna powoduje wyświetlenie symboli podrzędnych w dolnej połowie okna.

Dostęp do tych samych funkcji można uzyskać za pomocą podmenu w odpowiednim menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Elementy


Operatory jedno- i dwuargumentowe

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Relacje

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Operacje na zbiorach

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Funkcje

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Operatory

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Nawiasy

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Format

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Inne symbole

Pokazuje różne symbole matematyczne.

LibreOffice Math - przykłady

Poniżej przedstawiono listę przykładowych formuł utworzonych w programie LibreOffice Math.

Tabela referencji formuły

W tej części znajdują się informacje o wszystkich operatorach, funkcjach, symbolach i funkcjach formatowania dostępnych w programie LibreOffice Math. Wiele z wyświetlanych poleceń można wstawić za pomocą ikon w oknie Elementy lub w menu kontekstowym okna Polecenia.

Prosimy o wsparcie!