AutoAktualizuj ekran

Polecenie to należy wybrać, aby zmieniona formuła była automatycznie zaktualizowana. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, formuła będzie aktualizowana dopiero po wybraniu poleceń Widok - Aktualizuj lub naciśnięciu przycisku F9.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Autoaktualizacja widoku


Prosimy o wsparcie!