Pokaż wszystko

Wyświetla całą formułę w maksymalnym możliwym rozmiarze, aby uwzględnić wszystkie elementy. Formuła jest zmniejszana lub powiększana, aby wszystkie elementy formuły mogły być wyświetlane w obszarze roboczym. Bieżący współczynnik powiększenia jest wyświetlany na pasku stanu. Wybór dostępnych opcji powiększenia jest dostępny w menu kontekstowym. Menu kontekstowe w obszarze roboczym zawiera również polecenia powiększenia. Polecenia powiększania i ikony są dostępne tylko w dokumentach Math, ale nie w przypadku osadzonych obiektów Math.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Pokaż wszystko

Na pasku narzędzi, kliknij

Wyświetl wszystkie ikony

Pokaż wszystko


Prosimy o wsparcie!