Pomniejsz

Zmniejsza skalę wyświetlania formuł o 25%. Bieżący współczynnik powiększenia jest wyświetlany na pasku stanu. Wybór dostępnych opcji powiększenia jest dostępny w menu kontekstowym. Menu kontekstowe w obszarze roboczym zawiera również polecenia powiększenia.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Pomniejsz

Na pasku narzędzi, kliknij

Pomniejsz ikony

Pomniejsz


Prosimy o wsparcie!