Powiększ

Zwiększa skalę wyświetlania formuły o 25%. Bieżący współczynnik powiększenia jest wyświetlany na pasku stanu. Wybór dostępnych opcji powiększenia jest dostępny w menu kontekstowym. Menu kontekstowe w obszarze roboczym zawiera również polecenia powiększenia.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Powiększ

Na pasku narzędzi, kliknij

Powiększ ikony

Powiększ


Prosimy o wsparcie!