Poprzedni znacznik

Przenosi kursor do poprzedniego znacznika (w lewo).

Ikona notatki

"Znaczniki" to symbole zastępcze. W oknie Polecenia mają postać <?>.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Poprzedni znacznik

Shift+F4


Prosimy o wsparcie!