Następny znacznik

Przenosi kursor do następnego znacznika (w prawo).

Ikona notatki

"Znaczniki" to symbole zastępcze. W oknie Polecenia mają postać <?>.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Następny znacznik

Klawisz F4


Prosimy o wsparcie!