Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Następny znacznik

Klawisz F4

Wybierz Edycja - Poprzedni znacznik

Shift+F4

Wybierz Edycja - Następny błąd

Klawisz F3

Wybierz Edycja - Poprzedni błąd

Shift+F3

Na pasku narzędzi, kliknij

Powiększenie ikon 100%

Powiększenie 100%

Wybierz Widok - Powiększ

Na pasku narzędzi, kliknij

Powiększ ikony

Powiększ

Wybierz Widok - Pomniejsz

Na pasku narzędzi, kliknij

Pomniejsz ikony

Pomniejsz

Wybierz Widok - Pokaż wszystko

Na pasku narzędzi, kliknij

Wyświetl wszystkie ikony

Pokaż wszystko

Wybierz Widok - Aktualizuj

Klawisz F9

Na pasku narzędzi, kliknij

Aktualizacja ikon

Aktualizuj

Wybierz Widok - Autoaktualizacja widoku

Wybierz Widok - Elementy

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz Operatory jedno- i dwuargumentowe

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Operatory jedno- lub dwuargumentowe.

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Relacje

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Relacje.

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Operatory

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Operatory.

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Funkcje

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Funkcje.

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Nawiasy

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Nawiasy.

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Atrybuty

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Atrybuty.

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Formatowania

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Formaty.

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Operacje na zbiorach

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Operacje na zbiorach.

Wybierz Format - Czcionki

Wybierz Format - Czcionki - Modyfikuj

Wybierz Format - Rozmiar czcionki

Wybierz Format - Odstępy

Wybierz Format - Wyrównanie

Wybierz Format - Tryb tekstowy

Wybierz Narzędzia - Symbole

Na pasku narzędzi, kliknij

Symbole ikon

Symbole

Wybierz Narzędzia - Symbole - Edycja

Wybierz Narzędzia - Importuj formułę

Wybierz Narzędzia - Import MathML ze schowka

Wybierz Narzędzia - Dostosuj

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Inne

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Inne.

Ikona kursora formuły

Kursor formuły

Prosimy o wsparcie!