Pole tekstowe i kształt

Otwiera podmenu umożliwiające edycję właściwości wybranego pola tekstowego lub kształtu.

Pozycja i rozmiar

Zmienia rozmiar, przesuwa, obraca lub pochyla zaznaczony obiekt.

Atrybuty tekstu

Ustawia wygląd i właściwości zakotwiczenia tekstu w zaznaczonym obiekcie rysunkowym lub tekstowym.

Linia

Ustawia opcje formatowanie dla zaznaczonej linii.

Obszar

Ustawia właściwości wypełnienia wybranego obiektu rysunkowego.

Prosimy o wsparcie!