Tools

Contains spelling tools, a gallery of object art that you can add to your document, as well as tools for configuring menus, and setting program preferences.

Spelling

Rozpoczyna ręczne sprawdzanie pisowni.

Język

Otwiera podmenu umożliwiające wybranie poleceń odnoszących się do określonego języka.

Galeria

Otwiera obszar Galerii w panelu bocznym, z którego wybrać można obrazy i pliki dźwiękowe do wstawienia do dokumentu.

ImageMap

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Pipeta

Opens the Color Replacer dialog, where you can replace colors in bitmap and meta file graphics.

Odtwarzacz multimedialny

Otwiera okno odtwarzacza multimedialnego, umożliwiające podgląd filmów i odtwarzanie plików dźwiękowych oraz wstawianie ich do bieżącego dokumentu.

Makra

Umożliwia rejestrację, zarządzanie i edycję makr.

Menedżer rozszerzeń

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Ustawienia filtrów XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

AutoCorrect Options

Ustawia opcje automatycznego zastępowania tekstu podczas pisania.

Customize

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Opcje

To polecenie otwiera okno zaawansowanej konfiguracji programu.

Please support us!