Slajd

To menu zapewnia zarządzanie slajdami i polecenia nawigacyjne.

Nowt slajd

Wstawia slajd po aktualnie zaznaczonym slajdzie.

Duplikuj slajd

Tworzy kopię aktualnie wybranego slajdu.

Wstaw slajd z pliku

Można wstawiać do bieżącej prezentacji slajdy z innych prezentacji. Można również kopiować i wklejać slajdy pomiędzy prezentacjami.

Układ

Otwiera podmenu z układami slajdów.

Usuń slajd

Usuwa wybrane slajdy lub slajd.

Zapisz obraz tła

Jeśli slajd ma obraz tła, ta opcja pozwala użytkownikowi zapisać odpowiedni plik obrazu tła.

Ustaw obraz tła

Otwiera okno dialogowe wyboru plików, aby wybrać plik obrazu, który ma być ustawiony jako tło bieżącego slajdu.

Właściwości slajdu

Ustawia orientację slajdu, marginesy slajdu, tło i inne opcje układu.

Zmień slajd główny

Wyświetla okno dialogowe Dostępne slajdy główne, w którym można wybrać schemat układu dla bieżącego slajdu. Wszelkie obiekty w projekcie slajdu są wstawiane za obiektami w bieżącym slajdzie.

Nowy główny

Tworzy nowy slajd główny. Ta funkcja jest tylko dostępna w Widoku głównym.

tip

Aby przejść do widoku głównego, przejdź do Widok - Slajd główny. Aby wyjść z widoku głównego, przejdź do Widok - Normalny.


Usuń główny

Usuwa aktualnie wybrany slajd główny. Ta funkcja jest dostępna tylko w Widoku głównym

Tło główne

Ta opcja pozwala pokazać lub ukryć obraz tła zdefiniowany w slajdzie głównym.

Obiekty główne

Ta opcja pozwala pokazać lub ukryć obiekty zdefiniowane w slajdzie głównym.

Elementy główne

Wyświetla okno dialogowe, w którym można włączyć lub wyłączyć następujące elementy ze slajdu głównego:

Pokaż slajd

Jeśli slajd jest ukryty, ta funkcja sprawia, że jest on ponownie widoczny.

Ukryj slajd

Jeśli slajd jest widoczny, ta funkcja go ukrywa.

Zmień nazwę slajdu

Otwiera okno dialogowe, w którym można ustawić nazwę bieżącego slajdu.

Przeskocz do ostatnio edytowanego slajdu

Przechodzi do ostatnio edytowanego slajdu w dokumencie.

Przenieś

Wyświetla listę operacji przenoszenia, które można zastosować do bieżącego slajdu:

Nawiguj

Wyświetla listę funkcji, których można używać do poruszania się po slajdach:

Slajd podsumowania

Tworzy nowy slajd zawierający nieuporządkowaną listę tytułów slajdów następujących po zaznaczonym slajdzie. Slajd podsumowujący jest wstawiany za ostatnim slajdem.

Rozwiń slajd

Tworzy nowe slajdy z pozycji konspektu znajdujących się jeden poziom niżej od poziomu tytułowego zaznaczonego slajdu. Tekst konspektu zostaje przekształcony na tytuły nowych slajdów. Pozycje konspektu znajdujące się poniżej poziomu tytułowego na oryginalnym slajdzie przesuwane są jeden poziom wyżej na nowym slajdzie.

Przejście slajdu

Pozwala wybrać efekt przejścia slajdu używany podczas pokazu slajdów.

Prosimy o wsparcie!